Big data ligt moeilijk

Zeker, online is alles meetbaar, wat bedrijven enorme hoeveelheden gegevens oplevert. Marketeers hebben het daar moeilijk mee, maar het marketingonderzoeks- en adviesbureau The House of Marketing vraagt zich af of marketeers het verschil wel zien tussen big data en business intelligence (eigen gegevens omzetten in relevante informatie). 85 procent van de marketeers zegt dat big data een impact heeft of zal hebben op het bedrijf, maar 35 procent zegt ook dat h...

Zeker, online is alles meetbaar, wat bedrijven enorme hoeveelheden gegevens oplevert. Marketeers hebben het daar moeilijk mee, maar het marketingonderzoeks- en adviesbureau The House of Marketing vraagt zich af of marketeers het verschil wel zien tussen big data en business intelligence (eigen gegevens omzetten in relevante informatie). 85 procent van de marketeers zegt dat big data een impact heeft of zal hebben op het bedrijf, maar 35 procent zegt ook dat het bedrijf er nog niets mee doet. Driekwart van de marketeers zegt dat dat een taak is voor het departement business- of marketing intelligence. Volgens Nicole Berx van The House of Marketing begrijpen marketeers nog niet hoe big data hun marketing efficiënter kan maken. Zulke informatie verschaft hun in reële tijd informatie waarmee ze de verkoop kunnen vergroten, klanten kunnen behouden of een zicht houden op de prijselasticiteit. Marketeers zien zich volgens de enquête vooral actief in storytelling, in contentmarketing, kortom: in interactie met de consument. 49 procent van de marketeers meent dat story telling de belangrijkste rol van marketing wordt. Maar The House of Marketing zag ook dat marketeers nog altijd moeite hebben om het effect van hun strategie te meten. "En daar is nu juist een link met big data", oordeelt Berx. De marketing confidence index, die de verwachtingen van marketeers over hun budgetten en de grootte van marketingteams aangeeft, is met 0,2 licht positief. Vorig jaar kwam die nog uit op -5, net als in 2012. "We zien een stijgende lijn, al is het nog geen spectaculaire groei", zegt Karolien Vanhelden van The House of Marketing. Terwijl de marketeers in vorige jaren sinds de crisis altijd de bestaande -- negatieve -- houding projecteerden op de nabije toekomst, is dat nu niet het geval. Vanhelden: "Het afgelopen jaar was ook moeilijk, maar toch is er vertrouwen in de toekomst." Ook de index van het consumentenvertrouwen is gestegen, van -17 naar -4. "Er is een soort reactie op de crisis, een 'we willen eruit'-houding", zegt Vanhelden. "Bovendien hebben de marketeers het al enkele jaren met minder moeten doen en zijn ze creatiever geworden in het aanwenden van middelen. Het vertrouwen van de consument neemt ook toe. De marketeer moet dat als een opportuniteit zien en daarop inspelen." AD VAN POPPEL