Vanaf het aanslagjaar 2023 voor de directe belastingen en vanaf 1 januari 2023 voor de btw gelden nieuwe ...

Vanaf het aanslagjaar 2023 voor de directe belastingen en vanaf 1 januari 2023 voor de btw gelden nieuwe bewaartermijnen voor ondernemingen, zelfstandigen, vrije beroepers en vzw's. Alle relevante documenten moeten voortaan tien in plaats van zeven jaar worden bewaard. "In bepaalde gevallen moet je de stukken ter staving van de btw-aftrek bijhouden tot na de vijftienjarige herzieningstermijn", waarschuwt Thomas Zwaenepoel, partner bij KPMG. "Met name als de btw-aftrek herzien kan worden, zoals bij een vastgoedtransactie."