De acties van de centrale banken zijn bepalend voor de financiële markten", aldus Gert De Mesure, analist bij de Vlaamse Beleggersfederatie (VFB). "We gaan ervan uit dat de rente nog geruime tijd zeer laag blijft en dat de economische groei beperkt zal zijn." De Europese Centrale Bank zal met haar lage rente en haar geldinjecties de Europese aandelen- en obligatiemarkten blijven ondersteunen, verwacht hij. "Dat is goed nieuws, maar het kan niet beletten dat de waarderingen te hoog dreigen op te lopen en dat er zeepbellen kunnen ontstaan. Bovendien kunnen de geopolitieke strubbelingen in het Midden-Oosten en in Oekraïne het feest verstoren."
...

De acties van de centrale banken zijn bepalend voor de financiële markten", aldus Gert De Mesure, analist bij de Vlaamse Beleggersfederatie (VFB). "We gaan ervan uit dat de rente nog geruime tijd zeer laag blijft en dat de economische groei beperkt zal zijn." De Europese Centrale Bank zal met haar lage rente en haar geldinjecties de Europese aandelen- en obligatiemarkten blijven ondersteunen, verwacht hij. "Dat is goed nieuws, maar het kan niet beletten dat de waarderingen te hoog dreigen op te lopen en dat er zeepbellen kunnen ontstaan. Bovendien kunnen de geopolitieke strubbelingen in het Midden-Oosten en in Oekraïne het feest verstoren." "We zijn dus op onze hoede voor mogelijke obstakels. Daarom houden we vast aan onze strenge selectiecriteria", aldus De Mesure. "We kiezen voor aandelen met een relatief lage waardering en een grote zichtbaarheid, en dus met een laag risico. We willen geen premie betalen voor toekomstige groei. Als die groei er niet komt, heeft het aandeel een groot probleem. Daarom hebben we aandacht voor vastgoed, al hebben Belgische vastgoedbevaks de voorbije jaren al heel goed gepresteerd. Ze noteren tegen meer dan 17 keer hun netto courant uitkeerbare winst, wat ze duur en kwetsbaar maakt. In Frankrijk vinden we wel nog goedkope vastgoedaandelen." "Altaréa is een Franse vastgoedbevak met een beurskapitalisatie van 1,7 miljard euro, die winkelcentra uitbaat in Frankrijk en Italië. De totale vastgoedportefeuille heeft een waarde van 4 miljard euro. 2013 en 2014 zijn overgangsjaren. Altaréa maakte cash vrij door minderheidsparticipaties in enkele projecten te verkopen. Op korte termijn drukt dat de winst, maar het maakt de uitvoering van een omvangrijk investeringsprogramma van 1 miljard euro mogelijk. Die pijplijn van projecten heeft een geschat rendement van 9,3 procent en zal vanaf de tweede helft van dit jaar beginnen bij te dragen tot de winst. "Altaréa is gevoelig goedkoper dan vergelijkbare Belgische vastgoedbevaks. Op basis van de verwachte winst over 2014 bedraagt de koers-winstverhouding 12,7. Het brutodividendrendement is 7,2 procent. Na afhouding van de Franse bronbelasting en de Belgische roerende voorheffing blijft in theorie 4,1 procent over. Altaréa biedt wel een keuzedividend aan, waarbij beleggers nieuwe aandelen kunnen kopen tegen een interessante korting (10 procent voor het jaar 2013), of een deel van het dividend als een kapitaaluitkering mogen beschouwen. Dat deel is niet onderworpen aan de roerende voorheffing." Beurs: Parijs, ticker: ALTA Koersdoel op twaalf maanden: 150 euro "Banimmo is een vastgoedgroep met een beurswaarde van 92 miljoen euro die zich specialiseert in de herontwikkeling van oudere vastgoedactiva en in nieuwe projecten op maat. De groep heeft een tegenvallend 2013 achter de rug door de afwaardering van 14,5 miljoen euro op haar belang in City Mall, een Belgische ontwikkelaar van winkelcentra. Daardoor daalde de intrinsieke waarde van 15,08 euro per aandeel eind 2012 naar 12,31 euro eind 2013. "De afwaardering leidde de aandacht af van de positieve ontwikkelingen bij de groep. Vorig jaar verkocht Banimmo 75 miljoen euro aan vastgoed en investeerde het 31 miljoen euro in nieuwe projecten. Eind 2013 was de vastgoedportefeuille 235 miljoen euro waard. Dit jaar zijn voor 85 miljoen euro aan verkopen gepland, wat de intrinsieke waarde van de groep naar boven brengt. Op 30 juni werd al een eerste verkoop aangekondigd, en de overige vindt in de tweede jaarhelft plaats." Beurs: Brussel, ticker: BANI Koersdoel op twaalf maanden: 9,50 euro "Global Graphics ontwikkelt software voor druktoepassingen en voor elektronische documenten. De groep had in 2006 een beurskapitalisatie van 125 miljoen euro. Daar blijft vandaag slechts 18 miljoen euro van over. De digitale revolutie is daar niet vreemd aan, maar geleidelijk slaagt Global Graphics erin nieuwe contracten binnen te halen voor zijn druktechnologie. Onlangs heeft het een meerjarig contract afgesloten met een waarde van 5 à 6,6 miljoen euro. Omdat zulke contracten geen bijkomende kosten met zich brengen, vloeien die bedragen rechtstreeks door naar de bedrijfswinst. De eerder aangekondigde contracten voor elektronische documenten hebben de omzet niet snel doen stijgen. Dat was te wijten aan de traagheid van haar partners. "Global Graphics wil niet op die partners wachten en kiest voor de vlucht vooruit door nieuwe marktsegmenten aan te boren voor zijn druktechnologie. Terwijl het zich vroeger uitsluitend richtte op de offsetdrukmarkt, heeft het zijn software aangepast voor toepassingen in kantoordruk, inkjet, verpakkingen en etiketten." Beurs: Brussel, ticker: GLOG Koersdoel op twaalf maanden: 2,1 euro "Het Franse Technip is actief in drie domeinen: onderzee (de bouw en de aanleg van vaste en flexibele onderzeese pijpleidingen en verbindingen tussen boorputten en boorplatforms), offshore (productie van vaste en drijvende platformen en de bouw van windmolens op zee) en onshore (het ontwerp en de bouw van olie- en gasinstallaties, petrochemische en meststoffabrieken). Door een trager dan verwachte uitvoering van enkele projecten boekte Technip minder goede resultaten in het vierde kwartaal van 2013 en in het eerste kwartaal van 2014. Maar de toekomst oogt vrij goed dankzij het goed gevulde orderboek met belangrijke meerjarige contracten. "Het aandeel is relatief goedkoop. Op basis van de geschatte winst voor 2015 bedraagt de koers-winstverhouding 11,3. Bovendien zit Technip op een belangrijke kaspositie die 5 procent van de totale beurswaarde bedraagt. Hoewel het dividendrendement op zich niet bijzonder aantrekkelijk is, heeft Technip een sterk trackrecord van dividendgroei." Beurs: Parijs, ticker: TEC Koersdoel op twaalf maanden: 90 euro "Alle beleggers kennen Total. Minder bekend is dat de Franse oliegroep door de ingebruikname van nieuwe olie- en gasvelden een productiestijging van 30 procent voorziet tegen het jaar 2017. Van een dagproductie van 2,3 miljoen vaten olie-equivalent in 2013 gaat het naar een verwachte 3 miljoen vaten tegen 2017. "Total noteert tegen slechts 9,8 keer de verwachte winst van 2015. De markten houden duidelijk te weinig rekening met het groeipotentieel van de olieproductie van Total, wat kansen biedt aan langetermijnbeleggers. Mooi meegenomen is dat het aandeel een nettodividendrendement van net geen 3 procent biedt. De evolutie van de olieprijs en de Amerikaanse dollar kunnen roet in het eten gooien, maar dat biedt tegelijk ook kansen." Beurs: Parijs, ticker: FP Koersdoel op twaalf maanden: 58 euroMATHIAS NUTTIN