Het management en de aandeelhouders van een onderneming hebben niet altijd dezelfde belangen. Maar hoe moet de verhouding tussen het management en de raad van bestuur worden geregeld? Of welk soort aandeelhouders past het best bij welke levensfase van het bedrijf? In België wordt nog niet zo lang nagedacht over dit soort vragen. Het Instituut voor Bestuurders doet dit sinds 1996. Toen werd dit instituut opgericht door de Vlerick Leuven Gent Management School en ee...

Het management en de aandeelhouders van een onderneming hebben niet altijd dezelfde belangen. Maar hoe moet de verhouding tussen het management en de raad van bestuur worden geregeld? Of welk soort aandeelhouders past het best bij welke levensfase van het bedrijf? In België wordt nog niet zo lang nagedacht over dit soort vragen. Het Instituut voor Bestuurders doet dit sinds 1996. Toen werd dit instituut opgericht door de Vlerick Leuven Gent Management School en een vijftigtal Belgische ondernemingen. Philip Verhaeghe (36 j., drie kinderen) volgt er nu Jo Libeer op als secretaris-generaal: "Ik zie het instituut als een kenniscentrum inzake corporate governance, waar academici en ondernemers elkaar ontmoeten." Voor Verhaeghe is het hele debat rond deugdelijk bestuur méér dan een modeverschijnsel: "Het is een hype geweest, dat klopt. Maar in feite gaat het om het functioneren van een onderneming. De raad van bestuur wordt daarbij het schaakbord bij uitstek waar alle betrokken partijen - alle stakeholders - aan zet zijn. Ons instituut wil de raad van bestuur professionaliseren." Verhaeghe is een uitstekende schaker die in clubverband op competitieniveau speelt. Hij haalt het excellentieniveau, zodat hij zich bij de 500 beste schakers van België mag rekenen. Verhaeghe is afkomstig uit Ruiselede. Hij volgde de Latijn-Griekse humaniora in de abdijschool van Zevenkerke in Brugge. Uit algemene interesse trok hij daarna naar de rechtsfaculteit van Kortrijk en Leuven. Hij voegde er een jaar Europees recht aan de ULB aan toe, ook om de kennis van de tweede landstaal bij te spijkeren. Na de studies ging hij in 1986 werken bij het VKW West-Vlaanderen. "Een interessante periode omdat ze veel contacten opleverde en inzicht in een hele resem thema's." In maart 1995 schoof Verhaeghe door naar het nationaal secretariaat van het VKW. "Ik wou meer inhoudelijk werken en minder organisatorisch." Hij hield zich bezig met nationale congressen en thema's. Op het menu stonden onder meer werknemersparticipatie en corporate governance. In 1995 was Verhaeghe mede-oprichter van INOPE, het Instituut voor Ondernemersparticipatie. Samen met Luc Santens en Herman Daems raakte hij ook betrokken bij een werkgroep en consultatiecommissie rond deugdelijk bestuur, wat uitmondde in een VKW-colloqium in 1997 rond dit thema. Toen het Instituut voor Bestuurders wegens de groeiende activiteiten iemand zocht om secretaris-generaal Jo Libeer eerst bij te staan en later op te volgen, bleek Verhaeghe de geknipte kandidaat.