Of het nu gaat om het voorbereiden van de vergrijzing of de strijd tegen covid-19, het is in dit land altijd hetzelfde liedje. Op een strategie op lange termijn kunnen de federale of de andere regeringen zelden worden betrapt. In acuut crisismanagement durven we wel eens een succesje te boeken, maar naar structurele oplossingen die ellende voorkomen, is het vaak vergeefs zoeken, met als resultaat dat we van crisis naar crisis sukkelen, en als we niet opletten, van coronagolf naar coronagolf.
...

Of het nu gaat om het voorbereiden van de vergrijzing of de strijd tegen covid-19, het is in dit land altijd hetzelfde liedje. Op een strategie op lange termijn kunnen de federale of de andere regeringen zelden worden betrapt. In acuut crisismanagement durven we wel eens een succesje te boeken, maar naar structurele oplossingen die ellende voorkomen, is het vaak vergeefs zoeken, met als resultaat dat we van crisis naar crisis sukkelen, en als we niet opletten, van coronagolf naar coronagolf. De vierde coronagolf is een triest, pijnlijk en duur voorbeeld van onze kortzichtige aanpak. België heeft zich, net zoals andere Europese landen, totaal verkeken op die golf. We dachten met een geslaagde vaccinatiecampagne de oorlog te hebben gewonnen, maar het ging slechts om een veldslag. Achteraf is het natuurlijk makkelijk praten, maar iedereen die het wilde weten, kreeg in september het wetenschappelijke bewijs dat het risico op een pittige vierde golf groot was. In België werd de vaccinatiecapaciteit op dat ogenblik echter afgebouwd en minimaliseerde federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) het belang van een boosterprik. We hebben kostbare tijd verspeeld. Frank Vandenbroucke draagt een zware politieke verantwoordelijkheid. We hadden het kunnen en moeten weten dankzij het wedervaren van Israël, het testlabo van de wereld. Dat land heeft als een van de eerste zijn bevolking dubbel gevaccineerd, maar kreeg in de loop van de zomer toch te maken met een stevige vierde golf, die pas gebroken werd dankzij het toedienen van een derde prik. Israël nam een berekende gok door snel naar het boostervaccin te grijpen, maar in september bewezen wetenschappelijke data het gelijk van die strategie. Er werd aangetoond dat een boostervaccin de dalende bescherming van de vaccins opnieuw opvoert naar het gewenste niveau van 95 procent. In september werd dus duidelijk dat ook wij met een dalende vaccinbescherming richting het najaar en de winter trokken en dat een snelle boostercampagne voor minstens de kwetsbare 65-plussers een must was. De boostercampagne die nu op de rails wordt gezet, komt royaal laat om nog een groot verschil te maken in deze vierde golf, die eerder op natuurlijke wijze zal uitrazen. In het najaar van 2022 dreigt de ellende echter helemaal opnieuw te beginnen. Experts vrezen dan een nog grotere vijfde coronagolf, tenzij de bevolking na de zomer een vierde prik krijgt. Bespaar ons dus deze vijfde golf die de overheid verplicht tot een nieuw en onsamenhangend ophokbeleid waartegen de bevolking steeds feller rebelleert. Behoud daarom de vaccinatiecapaciteit om de hele bevolking snel een vierde prik te geven na de zomer. Vaccineren blijft de strategie met de laagste kosten en de grootste baten. De kans bestaat dat we na een derde prik levenslang immuun worden voor covid-19, maar evengoed zijn we na zes maanden opnieuw een gemakkelijk slachtoffer voor de delta- of een andere coronavariant. Denk ook na over het verhogen van de capaciteit van de afdelingen intensieve zorg. Dat kan de samenleving wat extra bewegingsruimte kopen. Over die vragen wordt te weinig nagedacht. Laat met de vierde golf ook het perspectief op de lange termijn niet uitdoven.