Het zal niet evident zijn om het juiste evenwicht te vinden tussen het sociale en het economische," voorspelde Gunther Bamelis (39) vorig jaar, toen hij aan de slag ging als algemeen directeur bij de Ieperse beschutte werkplaats Westlandia. Vandaag geeft de industrieel ingenieur elektromechanica schoorvoetend toe dat die voorspelling is uitgekomen. Het economische klimaat zat ook niet echt mee. Bij zijn klanten moest het sociale engagement het steeds vaker afleggen tegen mogelijke kostenbesparingen, waardoor die bedrijven afhaakten en hun he...

Het zal niet evident zijn om het juiste evenwicht te vinden tussen het sociale en het economische," voorspelde Gunther Bamelis (39) vorig jaar, toen hij aan de slag ging als algemeen directeur bij de Ieperse beschutte werkplaats Westlandia. Vandaag geeft de industrieel ingenieur elektromechanica schoorvoetend toe dat die voorspelling is uitgekomen. Het economische klimaat zat ook niet echt mee. Bij zijn klanten moest het sociale engagement het steeds vaker afleggen tegen mogelijke kostenbesparingen, waardoor die bedrijven afhaakten en hun heil in het oosten gingen zoeken. De stijgende grondstoffenprijzen holden de tanende concurrentiekracht van onze beschutte werkplaatsen verder uit. Nadat 2003 al een tekort op de eindafrekening had laten zien, was de eerste jaarhelft amper beter bij Westlandia. De hardste klappen vielen bij de afdelingen montage en metaalverwerking, die te kampen kregen met hoge werkloosheidscijfers. "Maar het tij lijkt te keren," klinkt Gunther Bamelis toch hoopvol. "We rekenen op een sterk derde kwartaal, waarin we opnieuw een paar aanwervingen konden doen. Vooral in de groenzorg kunnen we mooie groeicijfers optekenen."In het voorbije jaar heeft Bamelis duidelijk al zijn stempel gedrukt op het beleid bij Westlandia, dat met zijn 670 werknemers (waarvan 520 met een handicap) een van de grootste werkgevers in de Westhoek is. Hij is trots op zijn actieplan, dat in december moet uitmonden in het behalen van het Iso 9001-certificaat. Het beheersen van de interne processen is dan ook een van zijn stokpaardjes. Toch worstelt de dertiger nog altijd met één groot probleem. Zelfs na 365 dagen is Bamelis er niet in geslaagd om het kluwen van bevoegde ministers te ontwarren. Het wordt hem ook niet makkelijk gemaakt: alleen al op regionaal vlak zijn er drie excellenties die hun woordje meespreken als het over beschutte werkplaatsen gaat. Vorig jaar stond de sector in rep en roer, want door een ingreep van toenmalig federaal minister van Werk Frank Vandenbroucke ( SP.A) moesten de beschutte werkplaatsen gezamenlijk een toename van maar liefst 6 miljoen euro op hun RSZ-bijdrage slikken. De jobs van 1500 zwakke werknemers kwamen daardoor op de helling te staan. "Intussen zijn er wel een paar noodoplossingen uit de bus gekomen, maar het subsidiebedrag blijft verder afkalven," reageert Bamelis gelaten. "Op die manier is het elke dag weer vechten om onze missie trouw te blijven. De makkelijkste oplossing voor de beschutte werkplaatsen zou zijn om de zwakste werknemers af te voeren, maar dan dreigen we wel uit onze rol te vallen." De topman van Westlandia laat de moed echter niet zakken en is bereid om de handschoen op te nemen. Dat bewijst ook het feit dat hij vorige week zijn stekje in Oudenburg heeft ingeruild voor een woning in de buurt van Ieper. D.V.T.Zelfs na 365 dagen is Gunther Bamelis er niet in geslaagd om het kluwen van bevoegde ministers te ontwarren.