Op 10 mei 2006 schoof Bert De Graeve door van CFO naar de hoogste post binnen de beursgenoteerde groep Bekaert. Een verrassing was dat niet echt, want voorzitter baron Paul Buysse persoonlijk ging de tandem Julien De Wilde - Bert De Graeve in 2002 halen. Toen al stond in de sterren geschreven dat De Graeve de gedoodverfde troonopvolger was voor de post van CEO. Beiden zaten ooit bij Alcatel, dat wel meer een kweekvijver bleek voor economisch Vlaanderen.
...

Op 10 mei 2006 schoof Bert De Graeve door van CFO naar de hoogste post binnen de beursgenoteerde groep Bekaert. Een verrassing was dat niet echt, want voorzitter baron Paul Buysse persoonlijk ging de tandem Julien De Wilde - Bert De Graeve in 2002 halen. Toen al stond in de sterren geschreven dat De Graeve de gedoodverfde troonopvolger was voor de post van CEO. Beiden zaten ooit bij Alcatel, dat wel meer een kweekvijver bleek voor economisch Vlaanderen. Bert De Graeve voorstellen is eigenlijk niet echt nodig. Ondanks het feit dat hij allesbehalve een tafelspringer is, geniet De Graeve ruime bekendheid. Zijn passage bij de openbare omroep VRT en daarbij horende openbaarheid van besturen, maakte hem tot een BV. Hoezeer hij zelf ook gruwt bij die gedachte is De Graeve sindsdien een beetje openbaar bezit geworden. Na zijn succesvolle doortocht bij de openbare omroep - daarover zijn vriend en vijand het eens - was hij wat blij dat hij weer wat in de luwte kon werken bij Bekaert. Als CFO zorgde hij er eerst voor dat Bekaert voor de buitenwacht een meer gefocust profiel kreeg. Bekaert is niet langer die 'producent van staalkoord', maar heet liever de producent te zijn van geavanceerde draadproducten, materialen en deklagen. Samen met Julien De Wilde kreeg De Graeve die boodschap verkocht, wat af te lezen valt aan het internationaal institutioneel aandeelhouderschap dat sinds 2002 nagenoeg verdubbelde. Een prestatie die De Wilde in verschillende interviews op het conto van De Graeve en zijn team schreef. Een bewijs van de goede verstandhouding tussen beiden. Is Bert De Graeve bijgevolg een kloon van Julien De Wilde? Wie hem hoort over de strategie van Bekaert, met de mantra van duurzame rendabele groei, zou dat kunnen vermoeden, want in dat opzicht zit hij - logisch eigenlijk - op dezelfde lijn van zijn voorganger. "Maar Bert De Graeve is een manager van zijn tijd", heet het in zijn omgeving. Hij is enorm leergierig en heeft een grote luisterbereidheid. Anderzijds is hij ook niet te beroerd om zijn stempel te drukken, getuige de herschikking, in november van 2006, van de divisies geavanceerde deklagen en geavanceerde mate- rialen. De nieuwe structuur legt meer nadruk op technologie en innovatie. Een gevolg was ook dat toenmalig hoofd George Brys het bedrijf verliet. "Hij schuwt het niet om doortastend op te treden en mensen te verplaatsen", aldus zijn omgeving. Ook het doorhakken van de Russische Uralkordknoop is naar verluidt het werk van De Graeve, hierin gevolgd door zijn team. Uralkord vervaardigt staalkoordproducten voor de versterking van banden op de Russische markt en een overname moest de al bestaande positie van Bekaert in Rusland versterken. Uit de moeilijke en aanslepende overnamegesprekken is echter gebleken dat de voorwaarden die Bekaert hanteert om zijn strategie ook in Rusland te realiseren niet vertaald konden worden in een overeenkomst met de huidige aandeelhouders van Uralkord, heet het officieel. Paul Buysse, die hem drie jaar gecoacht heeft, noemt de CEO van Bekaert bovenal een teamspeler. De Graeve wordt omringd door een Bekaert Group Executive (directiecomité) van vier personen: Bruno Humblet (CFO) kwam er pas in oktober 2006 bij. Hij bracht 17 jaar Procter & Gamble-ervaring mee. Dominique Neerinck (CTO) werd in november 2006 executive. Hij was al sinds 1995 aan de slag bij Be- kaert, eerst als R&D-manager en sinds 2003 als CTO voor de ganse groep. Henri-Jean Velge en Marc Vandecasteele, zijn als twee 'oudgedienden' samen verantwoordelijk voor Advanced Wire Products, goed voor 90 % van de Bekaert omzet. Het directiecomité wordt bewust vrij beperkt gehouden om de efficiënte werking ervan te bevorderen, klinkt het. Dat komt ook de onderlinge contacten ten goede die zeer frequent zijn, ondanks het internationale karakter van de groep. Het directiecomité komt om de veertien dagen bijeen en bespreekt alle belangrijke dossiers die door één van de leden op de agenda worden geplaatst. Het bespreekt ook gezamenlijk de verschillende budgetvoorstellen en langetermijnplannen die worden voorgesteld door de diverse activiteitsplatformen. Er gebeurt ook een continue evaluatie van bijna alle activiteiten gespreid over het jaar. Het directiecomité vergadert enkele keren per jaar op verplaatsing omdat de bezochte productie-eenheden dit als bijzonder motiverend ervaren. Het is bovendien een unieke gelegenheid voor de directeurs om contact te hebben met de realiteit van een land of regio en geconfronteerd te worden met de eventuele specifieke moeilijkheden en oplossingen bij andere dan de eigen activiteitsplatformen. Bert De Graeve komt ook tweemaal per jaar samen met zijn senior management - een 15-tal topmensen, samen met het directiecomité - om gedurende twee dagen over diverse onderwerpen van belang voor de onderneming van gedachten te wisselen. Ook hier komt zijn grote luisterbereidheid naar boven. Bij Bekaert wordt het directiecomité voorgedragen door de CEO - in dit geval Bert De Graeve - en het remuneratiecomité, onder voorzitterschap van Paul Buysse. Ze brengen advies uit aan de raad van bestuur, ook over de verloning, die uiteindelijk beslist. De leden van het directiecomité krijgen een vast loon en een variabel deel in functie van de resultaten van de Groep en hun individuele prestatie, zoals bepaald in hun jaardoelstellingen. Bij Bekaert geldt, ook voor de top, een strikte jaarlijkse beoordelingsprocedure. (T) Door Lieven Desmet