Als de overheid haar fiat geeft, neemt de Nederlandse uitvaartonderneming Dela de Belgische uitvaartgroep Sophia over van de Nederlandse risicokapitaalverstrekker Waterland Private Equity Investments.
...

Als de overheid haar fiat geeft, neemt de Nederlandse uitvaartonderneming Dela de Belgische uitvaartgroep Sophia over van de Nederlandse risicokapitaalverstrekker Waterland Private Equity Investments. "De komst van Dela was al jaren te verwachten," vindt Kris Coenegrachts van het intergemeentelijke crematorium Westlede in Lochristi. Toch verbaast het tijdstip. De problemen over de uitbating van de Vlaamse crematoria zijn immers nog niet helemaal opgelost. Beheer en uitbating van een crematorium mogen alleen gebeuren door een zuiver gemeentelijk bedrijf of een intercommunale. Sophia Group tekende bezwaar aan bij het Arbitragehof. Blijkbaar bereidde Waterland, dat in 2001 de uitvaartondernemingen van Filip Soete overnam, de weg voor andere Nederlandse spelers als Yarden, Monuta en Dela voor. Met 8500 begrafenissen en 18.000 crematies, vijf crematoria en 45 begrafenisondernemingen zorgt Sophia Group in België voor ongeveer 8 % van het aantal begrafenissen en in Vlaanderen voor 40 % van de crematies. Dela, de Nederlandse nummer één, verzorgde in 2003 22.666 uitvaarten. De overname van de Sophia Group zorgt dan ook voor een flinke groei van Dela. Nog belangrijker: de groep is in België de enige holding in de sector en heeft bijvoorbeeld aan de Oostkust vrijwel een monopolie. Zo is er in Oostende nog maar één begrafenisonderneming die niet tot Sophia Group behoort. Bruno Quirijnen van de belangenorganisatie Vlaamse Autonome Raad van en voor het Uitvaartwezen (Varu): "Nu al moeten we als onafhankelijke ondernemers in Knokke gebruikmaken van het door de Sophia Group uitgebate stedelijke mortuarium en in Brugge van hun crematorium."Dela, Monuta en Yarden, de drie grootste Nederlandse groepen, zijn niet alleen gespecialiseerd in de uitvaart en crematie, maar beheren in het geval van Monuta zelfs begraafplaatsen en verkopen daarnaast ook en vooral uitvaartverzekeringen. Ook die breed vertakte activiteiten zorgen voor beroering en onrust in de Belgische begrafenissector. Was Varu tot dusver erg actief als lobbyist voor haar lid Sophia Group, dan is die houding nu geheel gewijzigd. Varu-woordvoerder Bruno Quirijnen: "We houden onder onze leden een referendum om te zien of Sophia Group nog wel lid kan blijven. Dela heeft in Nederland een slechte reputatie en stelt zich soms uiterst agressief op. Onafhankelijke ondernemers worden gewoon het mes op de keel gezet en desnoods zet men in dezelfde straat een eigen bedrijf op. Ook is het de vraag of er geen sprake is van koppelverkoop."Bij Dela was men niet bereid te reageren op deze beschuldigingen. Men stelde wel bereid te zijn om met andere begrafenisondernemers te blijven samenwerken. Willy Van DammeSophia Group is in België de enige holding in de uitvaartsector en heeft bijvoorbeeld aan de Oostkust al vrijwel een monopolie.