Traiteur worden, een hotel runnen, een winkel openen, naar het buitenland trekken of gewoon minder gaan werken om voor de kinderen te zorgen. Iedereen snakt op een bepaald moment in zijn carrière naar verandering en moet al dan niet vrijwillig keuzes maken. Zal ik veranderen van statuut, activiteit, sector, land? Het zijn vragen die vroeg of laat bij iedereen opkomen. Meer en meer mensen gaan trouwens op zoek naar zingeving en waarden in hun werk. Hun job moet aansluiten bij hun verwachtingen en hun privéleven. Die zoektocht drijft sommigen ertoe om het over een heel ander...

Traiteur worden, een hotel runnen, een winkel openen, naar het buitenland trekken of gewoon minder gaan werken om voor de kinderen te zorgen. Iedereen snakt op een bepaald moment in zijn carrière naar verandering en moet al dan niet vrijwillig keuzes maken. Zal ik veranderen van statuut, activiteit, sector, land? Het zijn vragen die vroeg of laat bij iedereen opkomen. Meer en meer mensen gaan trouwens op zoek naar zingeving en waarden in hun werk. Hun job moet aansluiten bij hun verwachtingen en hun privéleven. Die zoektocht drijft sommigen ertoe om het over een heel andere boeg te gooien. Nu mensen niet meer levenslang in hetzelfde bedrijf werken, gebeurt dat meer dan ooit. Vroeger kwam je na je studie ergens terecht en kon je je laten leiden. "Vandaag ben je meer op jezelf aangewezen. Je kunt je niet meer uitsluitend op je werkgever verlaten om je loopbaan uit te bouwen", zegt coachingexpert Philippe Rosinski. "Daardoor stellen de mensen zich vragen over hun werk en willen ze er zin aan geven. Dat kan hen ertoe brengen om een nieuwe wending te geven aan hun carrière." Om een carrièrewending vlot te laten verlopen, is een goede voorbereiding noodzakelijk. Dat begint met een periode van reflectie, lang voor het tijd is om de praktische en administratieve aspecten te regelen. "Allereerst moet je jezelf in psychologisch en cultureel opzicht echt kennen", legt Rosinski uit. "Dat houdt in dat je je vragen stelt over je carrière en over jezelf." De coach, die managers bij dat soort reflecties begeleidt, raadt aan om uw aandacht op verschillende dingen te richten. Probeer eerst en vooral uit te vinden waar u belang aan hecht: een hoger loon, een grotere auto, een job met aanzien, een leidinggevende functie enzovoort. Zoek daarnaast ook uit wat zinvol voor u is: uw artistieke talent ontplooien of u nuttig maken in de maatschappij bijvoorbeeld. Kortom, denk na over uw persoonlijke waarden. Tegelijk moet u uw sterke en zwakke punten kennen. Dat kan banaal lijken, maar het is een essentieel uitgangspunt voor een geslaagde carrièreswitch. "Velen denken dat van werk veranderen hun situatie zal verbeteren. Terwijl ze doorgaans zelf verantwoordelijk zijn voor de dip waar ze in zitten", legt Rosinski uit. Denk er ten slotte om dat niet alleen zelfreflectie tot meer zelfkennis leidt, maar dat u ook feedback kunt vragen aan de mensen uit uw (beroeps)omgeving. Soms is de verandering het gevolg van een pijnlijke situatie zoals ontslag of ziekte, maar u hoeft natuurlijk niet te wachten tot er iets ergs gebeurt om uw job in vraag te stellen. Het zal u alvast doen beseffen dat u vaak meer keuzes hebt dan u denkt: ofwel beslist u om niet van werk te veranderen maar de zaken anders aan te pakken, ofwel maakt u tabula rasa en neemt u een bocht van 180 graden. Op de volgende bladzijden maakt u kennis met mensen die de tweede optie kozen. CHRISTOPHE CHARLOT EN CAMILLE VAN VYVE