Over het algemeen kan de verzekerde vrij in en uit een Tak 23-fonds stappen, maar op sommige formules kan hij alleen tijdens een bepaalde periode intekenen. Verzekeraars brengen immers steeds meer formules met een beperkte inschrijvingsperiode op de markt. Ze bieden dan vaak de garantie dat de verzekerde het belegde startkapitaal of een deel ervan op de vervaldag terugkrijgt.
...

Over het algemeen kan de verzekerde vrij in en uit een Tak 23-fonds stappen, maar op sommige formules kan hij alleen tijdens een bepaalde periode intekenen. Verzekeraars brengen immers steeds meer formules met een beperkte inschrijvingsperiode op de markt. Ze bieden dan vaak de garantie dat de verzekerde het belegde startkapitaal of een deel ervan op de vervaldag terugkrijgt.Een recent voorbeeld is RVS Fix Coupon Invest 1 van RVS. Deze formule is in de eerste plaats origineel omdat ze gelijktijdig aan twee indices gekoppeld is: de Dow Jones Euro Stoxx 50 met 50 waarden uit de eurozone (EUR) en de Japanse Nikkei-index. Op de vervaldag (na een looptijd van 5 jaar) heeft de verzekerde met dit fonds, afhankelijk van de evolutie van deze beursindices, recht op de volledige of gedeeltelijke terugbetaling van zijn belegde startkapitaal (100.000 BEF of 500.000 BEF naargelang van de gewenste coupon: jaarlijks of maandelijks). Bovendien heeft hij na betaling van de roerende voorheffing recht op een jaarlijkse nettocoupon van 6,15 % (7,23 % bruto). Bij een maandelijkse coupon ontvangt de verzekerde 6 % netto (bruto 7,06 %). Ook bij veel fondsen met een onbeperkte inschrijvingsperiode verbindt de verzekeraar zich ertoe om een deel van het oorspronkelijk belegde kapitaal terug te betalen. Dat geldt voor Top Profit Fix Fund van AG en RVS Click Invest van RVS, maar ook voor formules van Zelia en De Vaderlandsche. Eurosafe van Zelia belegt gelijke delen op de beurzen van Brussel ( BEL20), Amsterdam ( AEX) en Frankfurt ( DAX). Het startkapitaal ligt op 100.000 BEF (bijkomende stortingen per schijf van 50.000 BEF) en de instapkosten bedragen 3 %. De verzekerde recupereert minstens 90 % van zijn oorspronkelijke investering (de waarde van het belegde kapitaal daalt nooit onder die drempel) of van de hoogste waarde die het fonds heeft bereikt. Sunsafe van Zelia heeft dezelfde filosofie (kliksysteem) maar belegt in Milaan ( MIB30), Madrid ( IBEX35) en Parijs ( CAC40). Ook Continuous Click Fund van De Vaderlandsche werkt volgens die filosofie: een vaste bodem van 90 % en een onbeperkte inschrijvingsperiode. De eerste versie van deze formule belegde in de Eurotop 100 (100 belangrijkste Europese aandelen); de tweede is aan de Euro Stoxx 50 gekoppeld. Deze formule heeft een kliksysteem dat bij een stijging van het fonds maandelijks wordt herzien.