De Vlaamse regering beperkt tijdelijk de prijsindexering voor huurwoningen die niet beantwoorden aan de energienormen. Filip Dewaele, de CEO van de grootste onafhankelijke vastgoedverhuurmakelaar van het land, Dewaele Vastgoedgroep, heeft begrip, maar waarschuwt ook.
...

De Vlaamse regering beperkt tijdelijk de prijsindexering voor huurwoningen die niet beantwoorden aan de energienormen. Filip Dewaele, de CEO van de grootste onafhankelijke vastgoedverhuurmakelaar van het land, Dewaele Vastgoedgroep, heeft begrip, maar waarschuwt ook. Is de selectieve beperking van de huurindexering te verdedigen? FILIP DEWAELE. "De maatregel is perfect te verdedigen vanuit het standpunt van de duurzaamheid. Het is een minder dure maatregel dan een omslachtig systeem van subsidies voor milieuvriendelijke investeringen." Bestaat de kans dat wat oudere verhuurders uit de markt worden geduwd, omdat ze niet de middelen voor een renovatie hebben? DEWAELE. "Dat gevaar is reëel. Zulke eigenaars, vaak mensen die enkele pandjes verhuren als aanvulling van hun zelfstandigenpensioen, willen zich dikwijls de financiële en bouwtechnische zorgen van een renovatie niet op de hals halen. Dikwijls verkopen ze hun eigendom dan liever. Ofwel koopt een ontwikkelaar het dan met de rest van de blok en kan hij het als nieuwbouwproject met kleinere eenheden op de markt zetten. Ofwel waagt een jong gezin zijn kans om in zijn eigen tempo de renovatie te doen. Die woning verdwijnt dan van de verhuurmarkt." Zal de verplichte renovatie niet leiden tot hogere huurprijzen of een kleiner verhuuraanbod? DEWAELE. "Het goedkopere segment dreigt door die maatregelen uit de markt te worden geduwd. Net de financieel zwakke gezinnen kunnen dat soort panden nog betalen. Dit perfect verdedigbare beleid heeft dus op termijn perverse consequenties. Het laagste inkomenssegment dreigt ervoor op te draaien. En er is geen aanbod aan sociale woningen om in hun noden te voorzien."