Reconversie moet de werknemers van Renault-Vilvoorde aan een nieuwe job helpen, opperen de politici. De ex-werknemers van het Machelse Chamebel weten wat dat inhoudt. Uit ervaring.
...

Reconversie moet de werknemers van Renault-Vilvoorde aan een nieuwe job helpen, opperen de politici. De ex-werknemers van het Machelse Chamebel weten wat dat inhoudt. Uit ervaring.Dinsdag 3 januari '95, de eerste werkdag bij New Chamebel. De werknemers van dit Machelse metaalconstructiebedrijf stellen vast dat hun fabriek is leeggehaald ; in opdracht van de Nederlandse eigenaars. In één adem verzoeken die de lokale directeur het faillissement aan te vragen. Op 17 januari '95 concludeert de Brusselse rechtbank van koophandel dat er bij Chamebel "een volledig gebrek aan efficiënte leiding is" en "dat de betalingen en boekingen in de groep dubieus, minstens verkeerd zijn." Toen Chamebel een eerste keer failliet ging, in '86, verloren 440 mensen hun baan ; bij het einde van New Chamebel, in '95, stonden 195 mensen op straat. Een rechtszaak rond het onduidelijke passief saldo van de boekhouding van New Chamebel kreeg intussen zijn beslag ; een andere rond het leeghalen van de fabriek door de Nederlandse eigenaars sleept nog aan. Op het vroegere Chamebel-terrein heeft de supermarktketen Nopri intussen haar distributiecentrum. Voor de meeste ex- Chamebel'ers heeft echter ook die nieuwe activiteit geen soelaas gebracht. "Niet één enkele werknemer van de 195 die hun job verloren na het faillissement bij New Chamebel kon aan de slag bij Nopri," reageert Hubert Tambuyser van de Vriendenkring Chamebel. Die Vriendenkring vecht voor de ex-werknemers van Chamebel. "Van de toen beloofde reconversie is niets terechtgekomen," weet Tambuyser. "Van de 195 zitten er momenteel nog 100 zonder werk, vele anderen moeten het doen met tijdelijke jobs her en der." Onlangs bereikte de Vriendenkring dan toch iets. In april '95 pakte de Vlaamse regering nog uit met een tewerkstellings- en outplacementplan voor de ex-werknemers van New Chamebel. Het bleef echter bij mooie woorden. De Vriendenkring heeft nu zelf met de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ( VDAB) onderhandeld en heeft wel resultaat geboekt. Zegt Hubert Tambuyser : "Elke ex-werknemer die momenteel werkloos is of het dreigt te worden, kan in een individuele opleiding van een onderneming stappen. De VDAB betaalt twee derde van de loonkosten ; voor minimum vier weken, maximaal zes maand. De werkgever betaalt het resterende derde, geeft scholing én garandeert een tewerkstelling voor een periode die minstens even lang is als de opleiding." "Een druppel op een hete plaat," weet Tambuyser. "Maar het geeft weer wat hoop." En die hoop is meer dan nodig. Ondanks alle mooie reconversiebeloften moet Tambuyser het vandaag doen met 850 frank per dag. Stempelgeld.NEW CHAMEBEL (1995) De reconversie bleef ook hier bij mooie woorden.