Hongkong.
...

Hongkong.Sinds kort leidt Hans De Backer (32j.) de afdeling International Trade & Finance van Belgian Bank in Hongkong. Die dochter van Generale Bank is met haar kantorennet in Hongkong (26 en dat moeten er 30 worden tegen eind '97) goed ingeburgerd als een volwaardige "lokale" bank. Maar nu vangt een nieuwe expansiefase aan : vanuit haar thuisbasis wil Belgian Bank het hinterland China en de buurlanden van de Chinese Rim sterker gaan bewerken. "Het is de bedoeling meer synergie te creëren tussen het bestaande netwerk van Generale Bank in Zuidoost-Azië en Belgian Bank in Hongkong," zegt Hans De Backer. "We stellen vast dat de totale handelsstromen in Azië voor meer dan de helft lokaal gekleurd zijn, terwijl het aandeel van Europa en de VS proportioneel achteruitgaat. We vertrekken vanuit een stevige positie om hierop in te spelen : meer dan zestig jaar ervaring in dit gebied en een uitgebreid pakket financiële diensten zijn de troeven waarmee we vanuit Hongkong de intraregionale handel kunnen sturen en begeleiden." Om dit te doen, bouwt Hans De Backer twee nieuwe pijlers voor het departement International Trade & Finance van Belgian Bank : een Asia desk en een Euro desk. De eerste heeft de ambitie om vanuit Hongkong een groter aandeel te verwerven in het financieren van de handelsstromen tussen de landen onderling en lokale bedrijven in deze groeiregio ; de (meertalige) Euro desk richt zich meer tot Europese bedrijven die in de regio actief zijn. "Vanuit Hongkong hebben we uiteraard uitstekende contacten met de Overzeese Chinezen die de motor zijn van de business in de Zuidoost-Aziatische landen. De Asia desk zal bemand worden door Aziaten met ervaring in de intra-Azië-handel," vertelt De Backer. "We zijn ervan overtuigd dat Hongkong in de toekomst zowel voor Europa als voor Azië een belangrijke financiële service-spil zal blijven." De " rep. offices" van Belgian Bank in Taipei (Taiwan) en Guanghzou (Zuid-China) zullen in de kortste keren opwaarderen tot volwaardige banken voor hoofdzakelijk handelsfinanciering. "Het is boeiend om de overgangssituatie waarin Hongkong verkeert van dichtbij te beleven. Ondanks de negatieve persberichten, stel ik vast dat het zakenleven stilletjes en pragmatisch op de situatie na de soevereniteitsoverdracht van juli '97 anticipeert onder het motto get back to economics, don't get involved with politics. Het aantal expats in de bedrijven daalt, terwijl de lokale staff Mandarijns aanleert," zegt De Backer die zelf worstelt om het Mandarijns onder de knie te krijgen. Reeds tijdens zijn studies burgerlijk ingenieur elektronica aan de Universiteit Gent voelde Hans De Backer zich meer aangetrokken tot de internationale handel. Hij sloeg dan ook meteen de hand aan de ploeg. Na een algemene training gedurende twee jaar in diverse departementen van Generale Bank, was De Backer de laatste vijf jaar vanuit Brussel actief op de Aziatische markt op het vlak van export- en projectfinanciering. "Na het al bij al toch wel deprimerend ondernemingsklimaat in België, is het optimisme hier een ware verademing," besluit Hans de Backer. HANS DE BACKER (BELGIAN BANK) Vanuit Hongkong de klemtoon meer leggen op de intra-Azië-handel.