De Europese Unie ( EU) wil de economische groei flink aanzwengelen tegen 2010. Vreemd genoeg zouden die plannen baat kunnen vinden bij de mislukte top in Rome over de Europese grondwet. Sinds de Spaans-Poolse weigering om akkoord te gaan met de nieuwe grondwet, is een Europa met twee snelheden waarschijnlijker geworden. En in een tweeledig Europa is het mogelijk dat de noordelijke landen meer vrijhe...

De Europese Unie ( EU) wil de economische groei flink aanzwengelen tegen 2010. Vreemd genoeg zouden die plannen baat kunnen vinden bij de mislukte top in Rome over de Europese grondwet. Sinds de Spaans-Poolse weigering om akkoord te gaan met de nieuwe grondwet, is een Europa met twee snelheden waarschijnlijker geworden. En in een tweeledig Europa is het mogelijk dat de noordelijke landen meer vrijheid krijgen om hun economische groei te bevorderen (zie blz. 52). De uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling zouden dan wel eens kunnen stijgen tot boven het huidige dieptepunt van 1,9 % van het bruto binnenlands product (BBP). Dat speelt in het voordeel van regio's zoals Vlaanderen, die zich bewust zijn van hun R&D-potentieel. Een andere factor die een Europa met twee snelheden in de hand werkt, is de brief die voor Kerstmis verstuurd werd door de meeste landen die een nettobijdrage leveren aan de Europese begroting. Ze voerden aan dat de uitgaven teruggeschroefd moeten worden naar ongeveer 1 % van het bruto nationaal inkomen van de EU voor de budgetperiode vanaf 2007. Frankrijk, Duitsland, Nederland, Zweden, Groot-Brittannië en Oostenrijk vroegen ongetwijfeld om zo'n beperking om de EU-commissarissen te dwingen zich te concentreren op de topprioriteit: de catastrofale Europese groeicijfers verbeteren. De huidige patstelling inzake groei wordt aanschouwelijk uiteengezet in een economisch rapport van een groep internationaal vermaarde experts onder leiding van de Belgische academicus André Sapir. In die 'Agenda for a Growing Europe' zegt Sapir dat de groei in Europa maar povertjes geweest is. "In de EU is de gemiddelde groeivoet decennium na decennium gestaag gedaald en het BBP per capita is blijven steken op ongeveer 70 % van dat van de VS." Wat de "kennisinvesteringen" in het onderwijs betreft, zegt het rapport dat de EU op dit ogenblik 1,4 % investeert in hoger onderwijs. Aan R&D geeft ze 1,9 % van het BBP uit. Het rapport-Sapir stelt voor dat de EU in die beide groeidomeinen mikt op 3 %. Als het huidige budgettaire plafond blijft, moet een groot deel van de bijkomende financiering worden afgetapt van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Jeremy Woolfe