Hoe scoort België op economisch vlak in vergelijking met de buurlanden en de belangrijkste handelspartners Duitsland, Frankrijk en Nederland? Niet zo best, zo blijkt uit de vijfde editie van het scorebord dat werkgeversorganisatie Fabrimetal opmaakte. Daarin brengt Fabrimetal vijftig indicatoren van economische performantie bij elkaar, onderverdeeld in waardemeters op macro-economisch- en op ondernemersvlak.
...

Hoe scoort België op economisch vlak in vergelijking met de buurlanden en de belangrijkste handelspartners Duitsland, Frankrijk en Nederland? Niet zo best, zo blijkt uit de vijfde editie van het scorebord dat werkgeversorganisatie Fabrimetal opmaakte. Daarin brengt Fabrimetal vijftig indicatoren van economische performantie bij elkaar, onderverdeeld in waardemeters op macro-economisch- en op ondernemersvlak. België eindigt gemiddeld genomen op een derde stek. Nederland is steeds de koploper, Duitsland de hekkensluiter, al benen de oosterburen ons volgens de meest recente gegevens bij. Remi Boelaert, directeur van het economisch departement: "Vooral de lage werkgelegenheidsgraad, de hoge loonkosten en de zwakke prestatie op het vlak van innovatie & technologie trekt de Belgische score naar beneden." Macro-economisch.De prestaties van de vier onderzochte landen liggen op dit vlak niet ver uit elkaar. België kan pronken met het tweede grootste BBP per hoofd van de bevolking. Vooral de verbetering van de overheidsfinanciën zet zich door. De zeer hoge schuldgraad en de relatief lage kapitaaluitgaven blijven wel een handicap. Bij de evolutie van de macro-economische indicatoren in de periode 1990-1997 valt de sterke prestatie van Nederland op. Ook voor de sociale indicatoren is Nederland koploper. De hoge loonkosten maken het sociale beeld van België minder gunstig.Op het vlak van de fiscale en parafiscale druk doet België het slecht (zie de tabel Fiscaal & Parafiscaal). Zowel de vennootschapsbelasting, de inkomstenbelasting, de loonwig (de verhouding tussen loonkosten en nettoloon) als de werkgeversbijdrage liggen in België hoger dan elders. Frankrijk doet het op fiscaal vlak, behalve voor de hoogte van de werkgeversbijdragen, zeer goed. Ondernemersvlak. Voor de Belgische ondernemingen wordt vooral de situatie op het vlak van innovatie en technologie steeds slechter. Uit een recent rapport van de federale minister van Wetenschapsbeleid Yvan Ylieff (PS) blijkt nu dat België voor elk van de vijf beschouwde indicatoren de laatste plaats inneemt (zie tabel Innovatie & Technologie). De Belgische ondernemingen spenderen nog minder aan O&O, verwerven nóg minder octrooien en werven nóg minder O&O-werknemers dan bij de vorige vergelijking. Ook de financiële structuur van de Belgische bedrijven blijkt niet zo goed als in de buurlanden. Ook de industriële indicatoren gaan erop achteruit.Gelukkig kan België ook uitblinken. Op het vlak van ICT (informatie- en communicatietechnologie), toch het meest toekomstgerichte scorebord, gaat België er relatief gezien op vooruit en neemt nu na Duitsland de tweede plaats in. Deze relatieve verbetering is te danken aan de sterk toegenomen mobilofoniepenetratie. Nu ook een derde netwerkoperator op de markt verscheen, zal deze penetratie wellicht nog versnellen.