Er dreigt een complete uitverkoop van de kampioenen uit het Belgische bedrijfsleven. Lezen we in de open brief van de drie onafhankelijke bestuurders van Electrabel een pleidooi om Belgische vennootschappen beter te beschermen? Lutgart Van den Berghe: "De uitverkoop in België is niet toevallig. Onze controlestructuur is niet afdoende. Als hefboomfondsen morgen mooie bedrijven als Fortis of Umicore in het vizier nemen, wat kunnen we dan doen? Niks. En dat gaat niet over beter besturen, ...

Er dreigt een complete uitverkoop van de kampioenen uit het Belgische bedrijfsleven. Lezen we in de open brief van de drie onafhankelijke bestuurders van Electrabel een pleidooi om Belgische vennootschappen beter te beschermen? Lutgart Van den Berghe: "De uitverkoop in België is niet toevallig. Onze controlestructuur is niet afdoende. Als hefboomfondsen morgen mooie bedrijven als Fortis of Umicore in het vizier nemen, wat kunnen we dan doen? Niks. En dat gaat niet over beter besturen, maar over hoeveel geld je hebt. Had Knight Vinke de mentaliteit van een hefboomfonds, dan bestond Electrabel wellicht al lang niet meer. Een hefboomfonds wil enkel de waarde die in een bedrijf zit te gelde maken."Het is duidelijk dat de overheid niets ondernomen heeft om een openbaar bod op Belgische bedrijven moeilijker te maken, vindt Tony Vandeputte, de gewezen baas van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). "Dat is een bewuste politiek om een open economie als de Belgische aantrekkelijker te maken voor buitenlandse investeerders, en de overheid behoudt deze lijn."LUTGART VAN DEN BERGHE. "Meervoudig stemrecht moet, in tegenstelling tot de heersende opvatting, een prijs hebben, namelijk veel meer transparantie en nog veel strengere governance. Zo heb je de voordelen en neutraliseer je de nadelen van een controlerende (minder-heids)aandeelhouder." VAN DEN BERGHE. "Natuurlijk! Kijk eens hoeveel mensen er gratis werken voor de EU, en wie die mensen eigenlijk betaalt. De EU heeft niet veel middelen en krijgt daarom mensen gedetacheerd van de grote mondiale bedrijven. Toen de EU een tijd geleden een governancestudie publiceerde, weet u wie daarvan de auteur was? Een Europese parapluorganisatie, maar het onderzoek is gedaan in New York. Willen we Europees blijven of willen we een aanhangwagen van de VS worden?" TONY VANDEPUTTE. "Bedrijven uit andere landen genieten meer beschermingsmogelijkheden, soms zelfs politieke bescherming. Maar we moeten rekening houden met de internationale trend en die geeft de aandeelhouders vrije teugels om zaken te doen. De raad van bestuur mag niets ondernemen om een bod tegen te gaan. Persoonlijk pleit ik ervoor deze internationale trend te volgen, in plaats van nu - als het al vijf over twaalf is - maatregelen te nemen die tot mislukken gedoemd zijn. De beschikbare middelen zijn beperkt en de Europese ontwerprichtlijn zal dat niet laten passeren. Deze richtlijn volgt de internationale trend."