Vanaf 1 januari 2008 willen de Belgische banken stoppen met Bancontact/Mister Cash. In plaats daarvan gaan ze Maestrokaarten van MasterCard of V Paykaarten van Visa uitgeven. België gaat niet meewerken aan een Europees EuroPINalternatief, dat door Duitsland en/of Frankrijk in de steigers wordt gezet. Dat zegt KBC-direc- teur Frans Baeyens, die spreekt namens de raad van bestuur van Banksys. België zit daarmee op één lijn met landen als Ierland, dat vorige maand ook al besliste om zijn Laser-debetkaartensys- teem op te geven en te kiezen voor Visa of MasterCard.
...

Vanaf 1 januari 2008 willen de Belgische banken stoppen met Bancontact/Mister Cash. In plaats daarvan gaan ze Maestrokaarten van MasterCard of V Paykaarten van Visa uitgeven. België gaat niet meewerken aan een Europees EuroPINalternatief, dat door Duitsland en/of Frankrijk in de steigers wordt gezet. Dat zegt KBC-direc- teur Frans Baeyens, die spreekt namens de raad van bestuur van Banksys. België zit daarmee op één lijn met landen als Ierland, dat vorige maand ook al besliste om zijn Laser-debetkaartensys- teem op te geven en te kiezen voor Visa of MasterCard. De banken geven Bancontact/Mister Cash niet vrijwillig op. Achtergrond is de eis van de Europese Commissie, sinds 2000, om de euroregio tot één betalingsruimte te maken, de Single European Payments Area (Sepa), ook op het gebied van kaartbetalingen. De Commissie eist dat kaarten die in één land van de eurozone worden uitgegeven, zonder extra kosten in andere eurolanden als betaalmiddel worden aanvaard en dat de betaalsystemen in een euroland de kaarten uit alle eurolanden aanvaarden. "Sepa is een politieke beslissing, die niets te maken heeft met de vraag of er een businesscase voor is," onderstreepte Jean-Michel Godeffroy, verantwoordelijk voor betalingssystemen bij de Europese Centrale Bank op een door MasterCard Europe georganiseerde conferentie vorige week in Monaco. FRANS BAEYENS (BANKSYS). "Nu zit op onze kaarten een binnenlands betaalschema (Bancontact/Mister Cash) en een internationaal schema, Maestro ( nvdr - van MasterCard). Volgens de gangbare interpretatie van Sepa is dat niet voldoende. Elk schema op de kaarten moet overal in Europa bruikbaar zijn. Omgekeerd moet gelijk wie van gelijk waar in Europa kunnen toetreden tot Bancontact/Mister Cash. En Banksys moet gelijk welke Sepacompatibele kaart kunnen verwerken." BAEYENS. "We kunnen overstappen naar één van de internationale schema's - Maestro van MasterCard of V Pay van Visa. Wie groot genoeg is, kan zijn eigen schema openstellen voor iedereen. Men kan de nationale schema's met elkaar verbinden. Dat is wat de Berlingroep probeert. Of men kan een nieuw Europees schema bouwen. De naam was al gevonden: EuroPIN. Maar dan moet je die ook promoten, geplaatst krijgen bij handelaars, hem op uw kaarten hebben in heel Europa. We hebben ruim een jaar lang de alternatieven onderzocht. Onze voorkeur gaat uit naar een van de bestaande internationale schema's van Visa of MasterCard." BAEYENS. "We gaan proberen dat nog eens te doen. We denken dat het belangrijk is voor alle partijen. Niet alleen voor de banken, maar voor Banksys, voor de kaarthouders en voor de handelaars. We gaan naar een evolutie waarin we eerst gezamenlijk migreren om de last voor de kaarthouders en de handelaars zo klein mogelijk te houden. Eens we gemigreerd zijn, is de kans zeer groot dat er ook in België concurrerende schema's in de markt komen. Het kan bijna niet anders, want België wordt dan voor betalingsverkeer een onderdeel van Europa en in Europa zal er op zijn minst concurrentie zijn tussen MasterCard en Visa. En dan zal je zien dat sommige banken op Europees niveau een andere koers gaan varen." BAEYENS. "De handelaars moeten een aangepast contract krijgen. Tienduizenden aanvaarden vandaag enkel Bancontact/Mister Cash. Ook de terminalsoftware zal moeten worden aangepast. Dat is het werk van Banksys als aansluiter van de handelaars en als verkoper van terminals. Bovenop moet Banksys die transacties kunnen verwerken." Banksys heeft het voorbije jaar een winst gemaakt die vergelijkbaar was met die van 2003. "Ongeveer 7 à 8 miljoen euro. Het verlies in 2004 was een uitzondering," bevestigen Frans Baeyens en gedelegeerd bestuurder Vincent Roland. De omzet steeg van 272 naar ongeveer 290 miljoen euro, ruwweg gelijk verdeeld over de terminals, de verwerking en allerlei dienstverlening zoals CardStop. VINCENT ROLAND (BANKSYS). "We zijn absoluut niet failliet. Banksys behoort tot de top vijf in Europa. We hebben jarenlang onze internationalisatie voorbereid. Technologisch en qua competenties is er geen probleem." BAEYENS. "Eerst hebben de nationale spelers Banksys, Interpay en SBB hun volumes samengevoegd. Dan heeft ING zijn niet-Belgische en niet-Nederlandse volumes aangesloten. KBC is met zijn Centraal-Europese dochters gevolgd. Zo bouwt zich dat op." ROLAND. "Sinsys is vandaag waarschijnlijk de Europese nummer twee in internationale kredietkaartverwerking ( nvdr - na het Britse BarclayCard)." BAEYENS. "We zoeken een best fit partnership. Dat kan gaan tot en met de volledige verkoop van de aandelen. Het moet een partner zijn met meer volumes, hij moet rekening houden met de belangen van de duizend mensen bij Banksys en er moet een oplossing zijn voor de activiteiten van Sinsys. Een samenwerking of een creatief alternatief." "Verder bouwen op wat er nu is," noemt Vincent Roland het. Fortis Investment Bank begeleidt de onderhandelingen. Onder meer de vier grote Amerikaanse transactieverwerkers met activiteiten in Europa (First Data, Total Systems, Global Payments en Nova) komen in aanmerking, bevestigt Frans Baeyens. Visa heeft al interesse getoond. Ook MasterCard heeft al eerder Europese debetkaartschema's overgenomen, inclusief processing. ROLAND. "Ja, de activiteiten van Banksys zien we als één geheel. Er zijn geen plannen om te splitsen." BAEYENS. "Het voorkeurscenario is om Banksys samen te houden. Want dit is niet zomaar een verkoop. Wij blijven klant van die nieuwe partij. De Banksysactiviteiten moeten blijven gebeuren. Wij moeten daar een contract hebben en service level agreements. Het hele plaatje moet kloppen." B.L.