De Nationale Bank pleit in haar lentevooruitzichten voor het aanhalen ...

De Nationale Bank pleit in haar lentevooruitzichten voor het aanhalen van de begrotingsteugels. Bij ongewijzigd beleid stijgt het structurele tekort naar 5 procent tegen 2024. Dan is er geen beleidsruimte meer om de volgende schok op te vangen. Daarnaast is er een restrictiever beleid nodig om de hoge onderliggende inflatie onder controle te krijgen.