Hebt u commentaar op deze rubriek? Mail dan naar trends@trends.be
...

Hebt u commentaar op deze rubriek? Mail dan naar trends@trends.beBart Verhaeghe. "Het zal al heel moeilijk zijn om de komende jaren de bestaande investeringen hier te houden, laat staan nieuwe investeringen aan te trekken. Dat is geen goed nieuws voor de tewerkstelling en de welvaart in Vlaanderen. Landen als Nederland, Luxemburg en Ierland hebben daarentegen het aantal investeringen exponentieel zien toenemen. "België heeft een shocktherapie nodig: lagere vennootschapsbelastingen, een verlaging van de brutolonen door lagere sociale en fiscale lasten, afschaffing van de automatische loonindexatie... Intussen triomferen de vakbonden met de resultaten van hun stakingen: 4,3 % meer loon in de staalsector, 4,4 % in de voedingsindustrie, 3,7 % in de papierindustrie... Maar elke triomf betekent eigenlijk een nederlaag in de internationale concurrentie. En die zal uiteindelijk bepalen wie de winnaar en wie de verliezer is. "Toch zijn er ook enkele positieve signalen: jobstudenten mogen dubbel zo lang aan de slag, het wordt minder duur om bedienden te ontslaan, en de regering pompt 150 miljoen euro in innovatie om de Lissabon-doelstelling te halen. Al denk ik dat het veel beter zou zijn om dat geld te besteden aan een belastingverlaging, of aan de Ierse aanpak: winsten uit onderzoek tien jaar lang niet belasten."Verhaeghe. "Wellicht is die protectionistische maatregel voorlopig onoverkomelijk. Maar al tien jaar geleden werd de afschaffing van de quota overeengekomen. De Chinese torpedoboot zagen we al van ver aankomen. Natuurlijk strijden de Chinezen met oneerlijke wapens - artificiële voordelen en subsidies, afwezigheid van een milieubeleid... - maar ook dat weten we al lang. Wij hadden beter voorbereid moeten zijn, de sector moeten rationaliseren, moderniseren, maar vooral hadden er al lang Europese afspraken moeten zijn in verband met deze sector. Er is een duidelijk gebrek aan visie in Europa. "Net als in ons eigen kleine landje. ACV-voorzitter Luc Cortebeeck zei tijdens zijn congres dat de bespreking van de eindeloopbaanproblematiek niet zo dringend was. Onbegrijpelijk vind ik dat. Oost-Europa en vooral China halen ons niet alleen economisch in, maar walsen ons plat, zoals in de textielsector. Doen alsof alles onder controle is, is dom, zeker voor een vakbondsleider. Die zou moeten weten dat het in de eerste plaats zijn achterban is die zal worden getroffen."Verhaeghe. "Voor mij is dat niet 'onverwachts'. Het is iets wat ik elke dag ondervind. Ik hoor economen graag zeggen dat het ligt aan de olieprijs en de gestegen rente, maar - met alle respect - zoiets reken je door in je prijzen. "Het zakendoen wordt hier steeds moeilijker. Terwijl Eurinpro een aantal jaren geleden nog het grootste deel van zijn omzet realiseerde in België, is dat nu nog amper 10 %. Wat lees ik in de kranten? Ruim één op acht Vlaamse bedrijven overweegt een verhuizing naar het buitenland, in Wallonië zelfs 27 %. België wordt dus niet alleen onaantrekkelijker voor buitenlandse investeerders, zelfs de Belgische bedrijven zien redenen genoeg om hier te vertrekken. "Dat de overheid bij haar begroting is uitgegaan van een (beperkte) groei, getuigt niet meer van optimisme maar van economische wereldvreemdheid. Met een wispelturige wetgever, weinig betrouwbare en zelfs ondernemingsvijandige administraties, vakbonden die bijna dagelijks actie voeren - en volop media-aandacht krijgen - is België, dat ook nog koploper is in allerlei lasten, verre van een aantrekkelijke locatie. In Nederland heb je één centrale ambtenaar, die al jouw vergunningen regelt: een ondernemingsloket. In België heeft bijna ieder bedrijf zijn 'overheidsloket': een werknemer die alle vergunningen in orde moet brengen."Verhaeghe. "Die man zegt letterlijk dat het goed is voor de economie dat de lonen worden verhoogd, want dan zullen de mensen meer uitgeven en daar profiteren de bedrijven van. Hij zegt het er niet bij, maar wanneer de staat een tekort heeft, moeten we dan ook maar gewoon geld bijdrukken? Uitspraken van iemand met zo'n gezag zijn bijna crimineel te noemen. Stuur die man terug naar een basiscursus economie!"Remi Vermeiren, Trends-minister van Economie en Europese Zaken. L.H."Dat de overheid bij haar begroting is uitgegaan van een (beperkte) groei, getuigt niet meer van optimisme, maar van economische wereldvreemdheid."