Eind september komt een einde aan het fiscaal voordelige statuut van expats die in België werken. "Het nieuwe regime is strenger en het wordt moeilijker voor buitenlanders om het statuut te krijgen", waarschuwt Laurine Vanherck van het advocatenkantoor Loyens & Loeff.
...

Eind september komt een einde aan het fiscaal voordelige statuut van expats die in België werken. "Het nieuwe regime is strenger en het wordt moeilijker voor buitenlanders om het statuut te krijgen", waarschuwt Laurine Vanherck van het advocatenkantoor Loyens & Loeff.1. Wat verandert er? "Onder het oude regime was een deel van het loon van een expat vrijgesteld van belastingen, onder meer door de travel exclusion. Hoe meer expats reisden, hoe minder belastingen ze in België moesten betalen, omdat ze enkel werden belast op de dagen dat ze effectief in ons land werkten. Een vrij groot deel van het inkomen werd zo nooit belast. Die travel exclusion verdwijnt. In de plaats komt een forfaitaire onkostenvergoeding, die beperkt is tot 30 procent van de brutobezoldiging en niet hoger mag zijn dan 90.000 euro. Een andere maatregel is dat je met een loon onder 75.000 euro per jaar niet het statuut van expat kunt krijgen, al vallen onderzoekers daar niet onder." 2. Zijn er gevolgen voor België? "België wordt minder aantrekkelijk voor expats, en dat heeft mogelijk gevolgen voor onze concurrentiepositie. De investeringen kunnen daardoor afnemen. De lopende contracten met werknemers die genieten van vorig regime, worden duurder. Een ander element is dat wie dichter dan 150 kilometer bij de Belgische grens woont, niet langer aanspraak kan maken op het fiscaal interessante statuut van expat. Iemand uit Rijsel wordt duurder dan iemand uit Parijs." 3. Welke expats dreigen de meeste nadelen te hebben? "Mensen in topfuncties, zoals CEO's, CFO's of COO's, omdat er een bovengrens komt op de onkostenvergoeding. En de young potentials, die niet genoeg verdienen om in het expat-statuut terecht te komen. Tenzij je ze al meteen 75.000 euro betaalt, wat eigenlijk te veel is. De enige categorie die erop vooruitgaat, is bijvoorbeeld de expat die 100.000 euro verdiende en weinig reisde."