Sinds 1997 telt Capgemini wereldwijd het aantal mensen met een vermogen dan meer dan 1 miljoen dollar, zonder rekening te houden met de eerste woning. Sinds 2012 brengt het consultancybedrijf ook de Belgische high-net-worth individuals in kaart. Capgemini schat elk jaar op basis van macro-economische gegevens hoeveel dollarmiljonairs erbij zijn gekomen. Ben Weekers en Robert v...

Sinds 1997 telt Capgemini wereldwijd het aantal mensen met een vermogen dan meer dan 1 miljoen dollar, zonder rekening te houden met de eerste woning. Sinds 2012 brengt het consultancybedrijf ook de Belgische high-net-worth individuals in kaart. Capgemini schat elk jaar op basis van macro-economische gegevens hoeveel dollarmiljonairs erbij zijn gekomen. Ben Weekers en Robert van der Eijk van Capgemini geven uitleg. 1Hoeveel dollarmiljonairs zijn er in België? "Toen we in 2012 met de meting in België begonnen, kwamen we uit op 82.600. Nu zijn er dat 141.100, een stijging met 71 procent in tien jaar. Zowel wereldwijd als in België zien we dat het aantal dollarmiljonairs minder snel gestegen is dan het vermogen van de miljonairs. De rijken worden rijker. Het gemiddelde vermogen van de Belgische dollarmiljonair bedroeg 2,6 miljoen euro in 2021." 2Hoe komt het dat het aantal minder snel toeneemt dan in andere landen? "Om snel rijk te worden moet je naar de Verenigde Staten verhuizen. Het aantal dollarmiljonairs nam er toe met 13,2 procent. In Europa (6,7%) en Azië (4,2%) kwamen er veel minder bij. In Azië spelen de lockdowns en de covid-restricties een rol. In Hongkong is het aantal dollarmiljonairs zelfs gedaald. De verklaring ligt ook in de samenstelling van de portefeuille. Aandelen hebben de voorbije jaren de wind in de zeilen gehad. Cash en equivalenten maken 26 procent van de portefeuilles van de Belgische dollarmiljonairs uit, tegenover 22 procent gemiddeld in Europa en 20 procent gemiddeld in de Verenigde Staten." 3Zijn vrouwen aan een inhaalbeweging bezig? "Wereldwijd is ongeveer 10 procent van alle mensen met een vermogen van meer dan 30 miljoen dollar een vrouw. De rol van de pater familias is meer en meer achterhaald. De oudere generatie betrekt er al veel vroeger de jongere generatie bij. Ook steeds meer vrouwen bouwen via een carrière een vermogen op."