Een kersverse studie van het Europacentrum Jean Monnet (Universiteit Antwerpen) legt de vinger op de wonde: de Nederlandse logistiek levert veel minder toegevoegde waarde in vergelijking met de Belgische. Dat blijkt uit een nauwkeurige analyse van de handelsstromen. Professor Evrard Claessens en zijn researchers Céline Storme en Liesbeth Van de Wiele baseren zich op de gegevens van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) en Eurostat. In 2000 importeerden België en Luxemburg (dat zo'n 10 % voor zijn rekening neemt) voor 8,8 miljard euro ...

Een kersverse studie van het Europacentrum Jean Monnet (Universiteit Antwerpen) legt de vinger op de wonde: de Nederlandse logistiek levert veel minder toegevoegde waarde in vergelijking met de Belgische. Dat blijkt uit een nauwkeurige analyse van de handelsstromen. Professor Evrard Claessens en zijn researchers Céline Storme en Liesbeth Van de Wiele baseren zich op de gegevens van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) en Eurostat. In 2000 importeerden België en Luxemburg (dat zo'n 10 % voor zijn rekening neemt) voor 8,8 miljard euro goederen uit de Europese Unie, terwijl ze voor 17,4 miljard euro exporteerden naar andere lidstaten. Nederland importeerde 61,6 miljard euro van buiten Europa, terwijl het 77,7 miljard euro exporteerde naar de EU-staten. "Hieruit alleen al kan men besluiten dat de Nederlanders eigenlijk niet veel meer doen dan de goederen binnenpakken en verder sturen met een etiket erop," vertaalt Claessens. Dat onze noorderburen amper toegevoegde waarde leveren, blijkt uit de dienstenstromen. België en Luxemburg (Bleu) exporteerden 0,6 miljard euro diensten uit de EU, Nederland 1,4 miljard euro. De Blue heeft binnen de EU een handelsoverschot in de diensteneconomie van 4,8 miljard euro, terwijl Nederland een deficit heeft (0,5 miljard euro). Als men alle handelsstromen die van buiten de EU komen, aftrekt van de export richting lidstaten, verschillen de cijfers van de Bleu (14 miljard) en Nederland (17 miljard) niet bijster veel, zeker niet per capita. Claessens: "België doet iets met de geïmporteerde goederen en de havens creëren meerwaarde: jobs en knowhow in de maritieme en de logistieke sector. Nederland is een handelsnatie, die de goederen zo snel mogelijk naar zijn hinterland wil krijgen. We schatten dat er dagelijks 10.000 méér Nederlandse vrachtwagens over onze wegen donderen dan Belgische in Nederland. Zonder dat ze voor een cent moeten opdraaien voor de kosten. De Vlaamse regering subsidieert zo de grootste concurrent van de Antwerpse haven, Rotterdam. De toltarieven van de Oosterweelverbinding en de Liefkenshoektunnel - in de toekomst de verplichte toegangswegen tussen Rotterdam en de rest van de wereld in het zuiden - zouden best hoog genoeg zijn om die kosten te verrekenen."En dan is er nog de discussie over het vrije dienstenverkeer in de EU. Merkt Claessens op: "Duitsland heeft binnen de Unie een deficit van 34,7 miljard euro. Dan besef je waarom dat land de Bolkestein-richtlijn over vrij dienstenverkeer heeft helpen dumpen. Frankrijk zou beter de liberalisering van diensten overwegen, omdat het net als België sterk staat als diensteneconomie. Maar blijkbaar redeneren de politici niet economisch en spelen er andere motieven."H.B."We schatten dat er dagelijks 10.000 méér Nederlandse vrachtwagens over onze wegen donderen dan Belgische in Nederland."