REGIO'S.
...

REGIO'S."Als het ondernemingsklimaat van België werkelijk zo slecht is, hoe komt het dan dat we jaar na jaar zoveel buitenlandse investeringen aantrekken?" vraagt Herman Daems als we hem de studies van Michael Porter en Merrill Lynch voorleggen (zie hoofdverhaal). Op 1 september 1998 ruilde Daems zijn functie als kabinetschef van Vlaams minister van Economie Eric Van Rompuy (CVP) voor zijn vertrouwde professoraat aan de KU Leuven. Daems geeft meteen ook het antwoord op de door hem gestelde vraag. "Dergelijke studies steunen vooral op statistische gegevens over de economische prestaties van de onderzochte landen. Welnu, de Belgische statistieken geven geen betrouwbaar beeld meer van de economische ontwikkeling in ons land. Neem nu de werkloosheid. Die bedroeg in Vlaanderen over 1997 gemiddeld 5,3% en in Wallonië 13,6%. Het gewogen gemiddelde voor België werd daardoor 8,7%. Dit betekent dat de spreiding tussen de twee regionale cijfers, namelijk 8,3% (13,6% - 5,3%) maar iets kleiner is dan het gemiddelde. Iedere statisticus zal u vertellen dat zelfs een gewogen gemiddelde in zo'n situatie niet veel meer kan betekenen. Als het slecht gaat met België gaat het in veel gevallen wél behoorlijk goed met Vlaanderen." België scoort barslecht op het gebied van arbeidsmarkt en technologie. Herman Daems: "Inzake de arbeidsmarkten geldt voor Vlaanderen hetzelfde regelgevend kader als voor Wallonië. De concrete toepassing van de reglementen verschilt echter in de twee regio's. Wallonië bijvoorbeeld is veel minder geneigd om langdurig werklozen te schorsen. De bescherming van de werknemer staat er centraal, wat spontane jobcreatie belemmert."Ook inzake technologische ontwikkeling ziet de gewezen kabinetschef reuzengrote verschillen tussen de twee regio's. " Eurostat onderzocht onlangs het aandeel in de totale tewerkstelling van sectoren als informatica, telecommunicatie, elektronica en farmacie. Wat blijkt? Vlaanderen staat op een schitterende derde plaats in die ranglijst (zie tabel). Hier heeft het Vlaamse beleid duidelijk een positieve impact. De voorbije vier jaar nam het budget van Wetenschapsbeleid elk jaar met 2 miljard frank toe. Bij de aanwending van die middelen ging steeds meer aandacht naar efficiëntie en diversificatie," zo besluit Herman Daems. Johan Van Overtveldt