China nam het initiatief voor de oprichting van de Asian Investment Infrastructure Bank (AIIB) omdat het van de Verenigde Staten niet meer zeggenschap kreeg in die andere, door de VS en Japan gecontroleerde investeringsbank Asian Development Bank (ADB). Ook bij de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds heeft de tweede economie van de wereld te weinig invloed, vindt Peking.
...

China nam het initiatief voor de oprichting van de Asian Investment Infrastructure Bank (AIIB) omdat het van de Verenigde Staten niet meer zeggenschap kreeg in die andere, door de VS en Japan gecontroleerde investeringsbank Asian Development Bank (ADB). Ook bij de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds heeft de tweede economie van de wereld te weinig invloed, vindt Peking. De 57 stichtende leden kwamen vorige maand bijeen in Singapore, waar het kapitaal voorlopig vastgelegd werd op 100 miljard dollar. China krijgt de meeste stemrechten, maar het heeft verre van een meerderheid. Een ander zwaargewicht wordt India. De Verenigde Staten worden om evidente redenen geen lid van de AIIB. Het land oefende ook druk uit op andere landen om de AIIB links te laten liggen. Maar nadat het Verenigd Koninkrijk, traditioneel een bondgenoot van de VS, was gevallen voor de Chinese charmes, gingen ook andere trouwe partners als Zuid-Korea en Australië overstag. Van de West-Europese landen was België een van de enige die achterbleef, wat wrevel opwekte in Belgische zakenkringen. "China ligt niet wakker van het feit dat een klein land als België niet toetreedt, maar voor ons is dit wel belangrijk", zegt een insider. "België heeft altijd een vriendelijk beleid gevoerd tegenover China en nu dit. Het argument dat men de toetredingsvoorwaarde niet kende en dus niet kon toetreden, is onzin. Mogelijk was het de druk van de VS die speelde." Ons land is wel degelijk van plan toe te treden tot de AIIB. Het dossier wordt mogelijk nog deze week voorgelegd aan de ministerraad. "Er was wat onduidelijkheid", verklaart de woordvoerder van het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt. "Zo hadden sommige landen van de EU van China een uitnodiging gekregen en andere, waaronder België, niet. Daarom hebben wij die zaak op Europees niveau besproken om de meningsverschillen uit te klaren. Als de ministerraad ons voorstel steunt, treden we toe. Van enige Amerikaanse druk in dit dossier hebben wij geen weet." Het is de bedoeling dat het dossier het groene licht krijgt voor het bezoek van koning Filip aan China van 20 tot 27 juni. De koning ontmoet er behalve de Chinese president en partijleider Xi Jinping ook toplui van grote Chinese bedrijven zoals de internetgigant Alibaba en het telecombedrijf Huawei. Hij zal ook ondernemingen bezoeken in de steden Wuhan, Sjanghai en Shenzhen. Willy Van Damme"China ligt niet wakker van het feit dat een klein land als België niet toetreedt, maar voor ons is dit wel belangrijk"