Wraakroepend. Zo bestempelt de Vlaamse afvalwaterzuiveringsmaatschappij Aquafin het jongste World Water Development Report van de Verenigde Naties. "Net als voor de 2002 Index voor Duurzame Ontwikkeling hebben de auteurs van dit document zich gebaseerd op verouderde en weinig relevante statistieken," zegt gedelegeerd bestuurder Luc Bossyns. "Deze cijfe...

Wraakroepend. Zo bestempelt de Vlaamse afvalwaterzuiveringsmaatschappij Aquafin het jongste World Water Development Report van de Verenigde Naties. "Net als voor de 2002 Index voor Duurzame Ontwikkeling hebben de auteurs van dit document zich gebaseerd op verouderde en weinig relevante statistieken," zegt gedelegeerd bestuurder Luc Bossyns. "Deze cijfers dateren uit de periode 1988-1992. Bovendien zijn de Vlaamse meetpunten beperkt tot de brakke waterlopen ( nvdr - Doel en Zelzate). Het hoge zoutgehalte wordt als zware vervuiling beschouwd. Zeven van de acht andere referenties bevinden zich langs de Franse en Luxemburgse grens, waar het vuile water ons land binnenstroomt." Ondanks diverse opmerkingen blijft de VN steeds dezelfde bronnen hanteren: de Amerikaanse universiteiten van Yale en Columbia. Bossyns: "In het persbericht omschrijft het Amerikaanse magazine New Scientist ons land als ' sewage laden Belgium'. Ook Duitsland krijgt de volle laag, terwijl het Verenigd Koninkrijk alle lof toegezwaaid wordt. Nochtans weet iedereen in de sector dat het VK zijn afvalwater nog altijd bijna rechtstreeks en ongezuiverd in zee loost. Dit ruikt sterk naar een politieke afrekening na het recente standpunt van België over Irak." Ook Christian Legros, directeur van de Belgische beroepsvereniging Belgaqua, reageert woedend. "In deze bittere tijden van oorlogsretoriek sturen internationale organisaties - zoals de Oeso, de Wereldbank, het IMF en de WHO - intoxicerende berichten over België de lucht in. Ze halen hun inspiratie uit de meest reactionaire denktanks." Ondertussen verbeterde de algemene waterkwaliteit in Vlaanderen op één decennium tijd van slecht naar matig, dankzij een investering van 1,5 miljard euro. Bossyns: "Dat bedrag beslaat de opgeleverde projecten. Daarnaast staat nog een 1,3 miljard euro aan werken op het programma. Wel blijft de landbouw de belangrijkste vervuiler van onze beken en rivieren. Ook zakt het jaarlijkse investeringsritme in de gemeentelijke rioleringen sinds 2002 van 150 naar 100 miljoen euro. Zo wordt het moeilijk om de Europese richtlijn te realiseren, die ons verplicht om tegen eind 2005 geen druppel afvalwater meer ongezuiverd in de waterlopen te lozen." E.P.