De Belgische overheid leeft op relatief grote voet. In 2019 liepen de overheidsuitgaven, van de lokale overheden tot de federale overheid en de sociale zekerheid, op to...

De Belgische overheid leeft op relatief grote voet. In 2019 liepen de overheidsuitgaven, van de lokale overheden tot de federale overheid en de sociale zekerheid, op tot 52,1 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Enkel Frankrijk en Finland geven verhoudingsgewijs meer uit. Het gemiddelde in de eurozone is 47 procent. De voorbije jaren stegen de Belgische overheidsuitgaven ook systematisch sneller dan het bbp. De Nationale Bank zocht in een nieuwe studie uit hoe de Belgische overheid 20 miljard euro, of 4,5 procent van het bbp, méér uitgeeft dan het gemiddelde in de buurlanden. België geeft vooral meer uit aan economische zaken, zoals loonsubsidies en transport (2,3% van het bbp extra), openbare dienstverlening (1,8% extra) en onderwijs (1,3%). België geeft wel opvallend minder uit aan defensie (0,6% van het bbp minder).