B elgacom NV, de vennootschap die de vaste telefonie uitbaat, betaalt tot en met 2006 geen vennootschapsbelasting meer. Belgacom kan nog voor 1735 miljoen euro aan fiscale verliezen (of een belastingvordering van 553 miljoen euro) van de toekomstige winsten aftrekken. Die verliezen zijn hoofdzakelijk te wijten aan de eenmalige kostprijs van het herstructureringsprogramma BeST en van het volstorten en overdragen van het pensioenfonds a...

B elgacom NV, de vennootschap die de vaste telefonie uitbaat, betaalt tot en met 2006 geen vennootschapsbelasting meer. Belgacom kan nog voor 1735 miljoen euro aan fiscale verliezen (of een belastingvordering van 553 miljoen euro) van de toekomstige winsten aftrekken. Die verliezen zijn hoofdzakelijk te wijten aan de eenmalige kostprijs van het herstructureringsprogramma BeST en van het volstorten en overdragen van het pensioenfonds aan de overheid. Bij gebrek aan voldoende winst kon Belgacom NV de voorbije jaren deze kosten niet volledig aftrekken van de bedrijfswinst. De NV voorziet daarom dat ze geen belangrijke belasting zal betalen vóór 2007. Dat betekent dat de NV in de jaren 2004, 2005 en 2006 in totaal maximaal 1675 miljoen belastbare winst verwacht. Is het meer, dan betaalt de NV tegen een verwachte aanslagvoet van 33 % ook in 2006 al belasting. Dat is gemiddeld een belastbare winst van 558,3 miljoen euro per jaar, of 2,5 % meer dan de courante bedrijfswinst van 2003. Belgacom verwacht dus dat in het beste geval de bedrijfswinst in de vaste telefonie de komende jaren standhoudt. Bovendien is het zo dat de NV vanaf dit jaar 46 miljoen euro bespaart dankzij het volstorten van het pensioenfonds in 2003. Dat krikt de winstgevendheid op en zonder dit duwtje in de rug daalt de eigenlijke winstgevendheid van de vaste telefonie met 6 % tot 512 miljoen euro. Maar intussen heeft de groep dus voor 553 miljoen euro te veel belastingen betaald in de voorbije jaren. In totaal heeft Belgacom per saldo zelfs nog voor 601 miljoen euro belastingvorderingen op de overheid. Minister van Begroting Johan Vande Lanotte ( SP.A) heeft de voorbije jaren dus een pak extra belastingen kunnen schudden uit Belgacom, en dat ten koste van de belastinginkomsten die Belgacom de komende jaren zal opleveren aan de staat. De kater voor de schatkist is dus voor morgen, tenzij de overheid de komende jaren een deel van haar 50 %-belang in Belgacom verkoopt. De lagere belastingfactuur die in de bus van Belgacom zal vallen, verhoogt immers de toekomstige kasstromen en dus de waarde van het aandeel. Het teveel aan betaalde belastingen is intussen voor 50 % gedragen door de verkopende aandeelhouders. Wellicht hebben zij die meerkost verrekend in de prijs van het aandeel dat nu aan de beleggers wordt aangeboden. Maar dat is Vande Lanottes zorg niet.D.K. D.K.