"Ik voel me hier goed in mijn vel." Dat is de belangrijkste persoonlijke conclusie die Gino Vijncke trekt na een jaar leiding te hebben gegeven aan Etion (het vroegere VKW).
...

"Ik voel me hier goed in mijn vel." Dat is de belangrijkste persoonlijke conclusie die Gino Vijncke trekt na een jaar leiding te hebben gegeven aan Etion (het vroegere VKW). Hoe kijkt u terug op dat eerste jaar? GINO VIJNCKE. "Met voldoening. We zien dat het activiteitenaanbod met 20 procent groeit, terwijl ook het ledenaantal stijgt. Vooral onze peergroepen van beslissingsnemers groeien sterker dan ooit. Het is zelfs ons handelsmerk geworden en daar ben ik eigenlijk wel trots op." Welke positie neemt Etion in ten opzichte van andere werkgeversorganisaties? VIJNCKE. "Ik vergelijk Etion niet graag met andere organisaties. Dat roept een verdedigende reflex op. De neiging bestaat dan de successen van anderen te kopiëren. Het is altijd beter van je eigen sterktes te vertrekken. Authenticiteit helpt. Zorg dat je organisatie zichzelf kan zijn. Het doel beweegt uiteraard en dus moet je meebewegen en evolueren, maar blijf jezelf." Geldt dat principe ook voor uw leiderschap? VIJNCKE. "Ik probeer mezelf te blijven. Ik zie mezelf als een rebelse leider. Ik verzet met graag tegen de opvatting dat de leider centraal staat in de organisatie. Etion heeft intern grote stappen vooruit gedaan door voedsel te geven aan een bedrijfscultuur waarin veel ruimte is voor nieuwe ideeën. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar het vraagt zelfsturing. We moedigen mensen aan verantwoordelijkheid op te nemen voor hun ideeën en de rol die ze spelen in de organisatie." Hoe kunnen de bedrijven zich het best voorbereiden op de toekomst, een van de prioriteiten die u een jaar terug naar voren schoof? VIJNCKE. "Een bedrijfscultuur die in overeenstemming is met de doelstellingen van je organisatie, zal de toekomst van je bedrijf of organisatie bepalen. Ik geloof Peter Drucker: Culture eats strategy for breakfast. En ik geloof in natuurlijke selectie: wat de missie van een bedrijf niet dient en wat vloekt met de stijl en de cultuur, zal niet levensvatbaar zijn. Ik geloof in een soort ondernemingsdarwinisme: wie zich het best aanpast, heeft toekomst." Etion focust op ethisch ondernemerschap. Evolueren de zaken maatschappelijk positief? VIJNCKE. "Veel bedrijfs- en wereldleiders beseffen dat alles snel verandert en dat we ons moeten aanpassen. Ik geloof dat er evenveel zijn die daarmee worstelen. Sommigen grijpen terug naar oude leiderschapsstijlen en machtsstructuren. Anderen voelen zich juist aangemoedigd zich verder aan te passen, stellen zichzelf ter discussie en zoeken nieuwe, duurzame samenwerkingsvormen op. Ik geloof in de overlevingskracht van de laatste en ik hoop vooral dat de eerste intussen niet te veel schade aanrichten." Hoe zat het met uw werk-levenbalans? VIJNCKE. "Ik heb moeite met dat begrip. Het klinkt te veel alsof je werk weinig met je leven te maken heeft. Ik krijg thuis vaak de leukste ideeën voor het werk en ben op het werk ook wel met thuis bezig. Authenticiteit betekent voor mij ook dat ik me in professionele context niet zo anders gedraag dan elders. Sowieso blijft beleving altijd de rode draad."