De Nobelprijs economie gaat dit jaar naar onderzoek over financiële crisissen. Voormalig Fed-voorzitter Ben Bernanke is een van de drie laureaten. Econoom en Europarlementslid Johan Van Overtveldt (N-VA) heeft een boek geschreven over Bernanke en hij heeft hem ontmoet.
...

De Nobelprijs economie gaat dit jaar naar onderzoek over financiële crisissen. Voormalig Fed-voorzitter Ben Bernanke is een van de drie laureaten. Econoom en Europarlementslid Johan Van Overtveldt (N-VA) heeft een boek geschreven over Bernanke en hij heeft hem ontmoet. 1 Waar ging Bernankes onderzoek over? "Over de rol van banken in financiële crisissen. Milton Friedman en Anna Schwartz hadden daar in de jaren vijftig en zestig al op gewerkt, maar Bernanke heeft dat verfijnd in modellen en het met data onderbouwd. Hij focuste vooral op de financiële depressie van de jaren dertig. Hij heeft gekeken naar hoe banken in economische crises als een soort financiële accelerator werken, waardoor de crisis verergert. Hij is een specialist in de interactie tussen de financiële en de reële economie. Dat noemde hij de heilige graal van de macro-economie." 2 Heeft dat hem geholpen om de financiële crisis van 2008 aan te pakken? "Zijn onderzoekswerk heeft zeker een rol gespeeld in zijn benoeming tot Fed-voorzitter. Aan het begin van die crisis, toen de banken wereldwijd dreigden om te vallen, stond iedereen stijf van de schrik. Bernanke is de inspirerende figuur geweest voor het beleid dat de centrale banken toen hebben ondernomen om dat tij te keren. Hij wilde tot elke prijs een depressie zoals die van de jaren dertig voorkomen." 3 Is het een terechte bekroning van zijn werk en van hem als onderzoeker? "In het opzicht dat zijn academische onderzoek zijn beleid mee heeft gevormd, is de Nobelprijs verdiend. Maar het is dubbel, want we voelen nu de gevolgen van dat onconventionele beleid, dat veel te lang heeft geduurd. Het begint zijn tol te eisen."Als persoon was Bernanke heel aangenaam en rustig. Hij sprak in waarschijnlijkheden en met nuances."