Ook in het eerste semester van 2014 deden de financiële markten het rustig aan. Dagen met grote verliezen zijn niet of nauwelijks aan de orde geweest. Tegenvallende resultaten, geopolitieke spanningen... niets lijkt de beleggers uit hun evenwicht te kunnen brengen. Als we nog eens momenten van grote paniekreacties willen oprakelen, dan moeten we daarvoor steeds verder in ons geheugen graven.
...

Ook in het eerste semester van 2014 deden de financiële markten het rustig aan. Dagen met grote verliezen zijn niet of nauwelijks aan de orde geweest. Tegenvallende resultaten, geopolitieke spanningen... niets lijkt de beleggers uit hun evenwicht te kunnen brengen. Als we nog eens momenten van grote paniekreacties willen oprakelen, dan moeten we daarvoor steeds verder in ons geheugen graven. Dat we er allemaal nogal gerust in zijn, mag blijken uit de historisch lage stand van de VIX-index. Die meet de beweeglijkheid van de Amerikaanse markt en wordt algemeen beschouwd als een graadmeter voor de mate waarin aandelenbeleggers zich gerust of ongerust voelen over de toekomst van de beurzen. Op 18 juni zakte de VIX-index tot 10,61 punten, meteen het laagste peil van de afgelopen vijf jaar en ook dicht bij het dieptepunt van het afgelopen decennium (9,89 op 24 januari 2007). Beleggers maken zich dus absoluut geen zorgen over de toestand op de aandelenmarkten. Ze beseffen dat ze centrale banken in steun hebben en dat die er alles aan zullen doen om de rente nog geruime tijd historisch laag te houden. De centrale bankiers zijn van oordeel dat de westerse economieën nog onvoldoende zijn hersteld van de klappen van de financiële crisis om op eigen benen te staan. En die historisch lage rente zorgt op de beurzen voor het fameuze TINA-effect. Vrij vertaald, beleggers kopen meer en meer aandelen, omdat ze enig rendement op hun vermogen willen halen. Die rust verontrust dan weer een aantal beleggers. Een lage VIX-index wordt gezien als een contra-indicator, als stilte voor de storm. We kregen daarover een aantal vragen. Vandaar dat we onze rubriek derivaten daaraan wijden (p. 8). Vooral de tracker VQT lijkt ons een valabele piste. Een zeer lage VIX-index is historisch de voorbode van meer schommelingen en grotere volatiliteit op de aandelenmarkten. Alleen kan die VIX-index eerst nog geruime tijd - maanden tot zelfs enkele jaren - laag blijven. Een even klassieke vraag is hoe beleggers hun aandelenportefeuille kunnen beschermen, als ze een aantal weken op vakantie vertrekken naar het buitenland, waar ze de markten moeilijker kunnen volgen. Want het klopt dat de beurzen volatieler kunnen zijn in de zomer, omdat de handel dunner is. Naast wat bescherming met afgeleide producten (opties, trackers) is er ook de mogelijkheid, voor wie over nog liquiditeiten beschikt, om van een tussentijdse, zomerse correctie gebruik te maken door orders met lage limietkoersen te plaatsen. De voorbeeldportefeuille gaan we tegen het volgende nummer (28A) nog eens overlopen. We bekijken of we al dan niet actie moeten ondernemen tegen ons zomerreces, dat er in de weken 29 en 30 aan zit te komen. EEN LAGE VIX-INDEX IS EEN CONTRA-INDICATOR, ALS EEN STILTE VOOR DE STORM.