Marc Verhaeren, Patrick Somerhausen en Nicolas Crochet richtten in 2011 een vennootschap op die beleggingsfondsen ontwerpt en verdeelt. De helft van de winst of -- als er geen winst is -- minstens 10 procent van de omzet zou naar "een goed doel" gaan.
...

Marc Verhaeren, Patrick Somerhausen en Nicolas Crochet richtten in 2011 een vennootschap op die beleggingsfondsen ontwerpt en verdeelt. De helft van de winst of -- als er geen winst is -- minstens 10 procent van de omzet zou naar "een goed doel" gaan. De drie kozen MicroStart als partner, een instelling die microkredieten van enkele duizenden euro's verschaft aan startende ondernemers die geen lening kunnen aangaan bij een klassieke bank. MicroStart vraagt wel een minimum aan eigen inbreng of een borgstelling. Daarom riep Funds For Good het filantropische fonds Generation For Good in het leven. Dat helpt startende ondernemers die geen eigen middelen hebben en die uit de boot dreigen te vallen bij MicroStart. "We verstrekken een lening op eer aan de starters waarin we geloven", legt Marc Verhaeren uit. "Het is een concept dat in Frankrijk al langer is ingeburgerd. De leningen kunnen maximaal 5000 euro bedragen. Wij geven een derde van het startkapitaal dat ze nodig hebben. MicroStart doet daar nog eens twee derde bovenop. De lening op eer moeten ze pas als laatste terugbetalen -- ten laatste na drie jaar -- en zonder intrest. Ze geldt daardoor min of meer als eigen kapitaal." "Wij zijn zelf ondernemers en we geloven dat we mensen uit de armoede en de werkloosheid kunnen helpen via het ondernemerschap. We kunnen ook onze expertise delen. Daarom paste MicroStart perfect bij ons concept. We leveren niet enkel financiële hulp, maar ook coaching aan de zelfstandigen. We engageren ons allemaal om minstens een kwart van onze tijd te spenderen aan die begeleiding. Iedere ondernemer krijgt een persoonlijke begeleider." Funds For Good werkt ook aan een onlineplatform, waar beleggers of derden hun diensten als begeleider kunnen aanbieden. Tot nu toe heeft Generation For Goods vijftig ondernemers op weg gezet. "We hebben met één van de vijftig het contact verloren. Het risico bestaat dat onze stichting dat geld niet meer terugziet, maar alles bij elkaar zijn de risico's beperkt. Uit een studie van Vlerick weten we dat slechts 2 procent van de microkredieten van MicroStart niet volledig wordt afgelost. Daartegenover staat dat vier op de vijf ondernemers ofwel succesvol zijn, ofwel elders werk vinden." Sinds 2014 zetten Pierre-Olivier Beckers, de oud-CEO van Delhaize, en zijn vrouw Karine Beckers mee hun schouders onder het project. Pierre-Olivier Beckers werd voorzitter van de raad van bestuur van Funds For Good, en Karine Beckers werd voorzitster van Generation For Goods, een fonds dat bij de Koning Boudewijnstichting werd ondergebracht. De bedoeling is op termijn een gamma aan beleggingsfondsen uit te bouwen, maar voorlopig biedt Funds For Good slechts twee fondsen aan. Funds For Good Architect Strategy is een defensief dakfonds dat investeert in een selectie van 23 beleggingsfondsen, waaronder zes fondsen van Banque de Luxembourg Investments. Banque de Luxembourg beheert het fonds flexibel: het kan meer cash aanhouden of een bescherming voor de portefeuille inbouwen via afgeleide producten zoals futures. "Sinds de start in 2013 haalde het fonds een gemiddeld jaarlijks rendement van 6 procent", zegt Verhaeren. "Banque de Luxembourg heeft de structuurkosten voor ons verlaagd, omdat ze onze zaak genegen zijn. De beleggers betalen 1,5 procent beheerskosten per jaar, die worden gesplitst in een vergoeding voor Funds For Good en voor Banque de Luxembourg Investments. Voor de onderliggende beleggingsfondsen betalen we -- net zoals andere grote beleggers -- lagere beheerskosten. Op de onderliggende fondsen van Banque de Luxembourg Investments betalen we helemaal geen kosten." Op de vraag of beleggers erop kunnen vertrouwen dat met hun geld alleen duurzame en sociaal verantwoorde beleggingen gebeuren, antwoordt Verhaeren: "Voorlopig is 95 procent van het fonds geïnvesteerd volgens de principes van het verantwoord investeren van de Verenigde Naties, die onder meer beleggingen in wapens of speculatie in voedsel uitsluiten. Dat moet naar 100 procent evolueren. We gaan ook de principes van het Noorse staatspensioenfonds als filter gebruiken." Sinds april zit er een tweede beleggingsfonds in het gamma van Funds For Good: het duurzame beleggingsfonds Cleantech Strategy, dat wordt beheerd door Capricorn Venture Partners en een gemiddeld jaarlijks rendement van meer dan 10 procent kan voorleggen sinds de oprichting in april 2008. De beheerskosten bedragen 1,25 procent. Het fonds kan ook zonder de tussenkomst van Funds For Good worden gekocht, maar dan gaat er geen geld naar de filantropie. Behalve de beheerskosten, en afhankelijk van de bank, moeten beleggers rekening houden met instapkosten van maximaal 3 procent voor het dakfonds en 2 procent voor het fonds in beheer bij Capricorn. Die instapkosten gaan naar de bank. Het is zaak goed te onderhandelen over die kosten. U moet een beetje zoeken naar de fondsen. Het dakfonds is al een tijdje te verkrijgen bij de internetbank Keytrade Bank -- zonder instapkosten -- en het Cleantech-fonds is verkrijgbaar bij de Franse private bank Banque Transatlantique, die nog niet zo lang actief is in België. Begin volgend jaar zouden de twee beleggingsfondsen ook te koop zijn bij de onlinebroker BinckBank en het defensieve dakfonds zou bij Deutsche Bank in de etalage liggen. Het idee van Funds For Good lijkt navolging te krijgen. BNP Paribas Fortis Private Banking kwam bijvoorbeeld midden 2015 met een initiatief dat een beetje lijkt op Funds For Good. De bank schenkt elk jaar 0,04 procent van het vermogen in het duurzame dakfonds Portfolio Fund of Funds SRI aan een goed doel. Het gaat om een klein stukje van de beheerskosten die ze aanrekenen aan de klanten. Het goede doel van BNP Paribas Fortis Private Banking is het Venture Philantropy Fonds van de Koning Boudewijnstichting. Ilse De Witte"Wij geloven dat we mensen uit de armoede en de werkloosheid kunnen helpen via het ondernemerschap"