Ondanks de stevige correctie van de voorbije maanden, overwegen we toch om opnieuw te beleggen op de beurs, maar dan wel met mate. Onze voorkeur gaat uit naar sectoren, aandelen en regio's die het minst blootstonden aan de Amerikaanse recessie en aan de vertraging van de Europese groei.
...

Ondanks de stevige correctie van de voorbije maanden, overwegen we toch om opnieuw te beleggen op de beurs, maar dan wel met mate. Onze voorkeur gaat uit naar sectoren, aandelen en regio's die het minst blootstonden aan de Amerikaanse recessie en aan de vertraging van de Europese groei. We denken in de eerste plaats aan de opkomende landen. De Chinese middenklasse zal in de volgende vijf à zes jaar verdrievoudigen, daar kan geen Amerikaanse groeivertraging iets aan veranderen. Die mensen hebben allemaal basisbehoeften (voeding, kleding, gezondheidszorg, onderwijs) en die moeten ook bevredigd worden. Ook in India kunnen geleidelijk meer mensen profiteren van de uitzonderlijke economische groei (9 % per jaar). Die twee grootmachten vertegenwoordigen niet minder dan 2,5 miljard mensen. Om voordeel te halen uit die evolutie, moeten we focussen op alles wat te maken heeft met landbouwgrondstoffen. Want die hebben een dubbele functie: als voedsel uiteraard, maar ook als basis voor de productie van biobrandstoffen. Ook de ondernemingen die profiteren van de binnenlandse vraag in de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China) verdienen onze aandacht. De vertraging van de wereldgroei zal niet overal even scherp gevoeld worden. Het lijdt geen twijfel dat een langdurige recessie in de Verenigde Staten zal wegen op de Chinese economie. We verwachten dat de Chinese groei zal dalen van 11,5 naar 8 %. Maar dat zal louter een gevolg zijn van een verzwakkende export, en niet van minder binnenlandse consumptie. Sommige ondernemingen zullen daarvan profiteren. Een ander belangrijk thema in de komende jaren is de vergrijzing. De belegger kan daarvan profiteren door in farma en biotech te investeren. Farma heeft trouwens nog maar net een scherpe correctie achter de rug, en kan dus beschouwd worden als een veilige vluchtheuvel. Jazeker, de sector staat nog altijd onder druk - vervallen octrooien, strengere goedkeuringsprocedures, generische concurrentie -, maar er is nog veel potentieel. De drie farmareuzen (Pfizer, GlaxoSmithKline en Sanofi-Aventis) staan genoteerd met een koers-winstverhouding tussen 10 en 12. Hun respectieve pijplijnen zijn verre van leeg. Er zijn liefst 1425 potentiële geneesmiddelen in ontwikkeling, blijkt uit een studie van het Amerikaanse onderzoeksbureau Cowen & Co. Dat is de helft meer dan tien jaar geleden. In woelige beurstijden zijn beleggers vooral op zoek naar ondernemingen met een defensief profiel: weinig schulden, een stevige thesaurie, aantrekkelijke koers-winstverhouding, leuke dividenden en een inkoopprogamma voor eigen aandelen. Die vijf kenmerken treffen we aan bij de drie farmareuzen. Zij keren een dividend van 3,5 tot 5,5 % uit en hebben heel wat liquiditeiten op hun balans staan. Pfizer bijvoorbeeld, heeft 21 miljard dollar cash op zijn rekening, genoeg om bijna drie keer UCB of Solvay te kopen, of om 70 keer het veelbelovende Thrombogenics over te nemen. De drie hebben ook nauwelijks schulden en kopen eigen aandelen in. Een gezonde balans is ook een van de argumenten om de biotechnologiebedrijven naar voren te schuiven. We sluiten bovendien niet uit dat, mochten er toch correcties komen, de grote farmaceutische bedrijven hun pijplijnen zullen opvullen met de overname van biotechfirma's. Een laatste thema om niet uit het oog te verliezen, is de klimaatverandering. De belegger kan daarvan profiteren door te investeren in ondernemingen die actief zijn in alternatieve energie. Maar ook de hele watersector is interessant. Water wordt wel eens het blauwe goud genoemd. Wereldwijd valt er minder neerslag, maar er zijn meer plaatselijke en hevige stormen. Het gevolg is dat er minder 'proper' water is dan vroeger. Een hele sector houdt zich daarmee bezig. Water houdt ook verband met de landbouwsector. Om meer monden te kunnen voeden, is meer vee en een groter volume landbouwproducten nodig. Meer dan 60 % van het waterverbruik gaat naar de bevloeiing van akkers. Dat percentage zal alleen maar stijgen naarmate de Aziaten de westerse voedingsgewoonten overnemen. De meeste van de bovenstaande sectoren hebben in het voorbije jaar al goed gepresteerd. De correctie op de financiële markten heeft hen echter niet onberoerd gelaten. Het gevolg is dat de aandelen uit deze sectoren zeer aantrekkelijk genoteerd staan. We verwachten nog een aantal wispelturige maanden op de markt, maar elke correctie, van welke omvang ook, vormt een ideale gelegenheid om aandelen met voldoende potentieel te kopen. Correcties zijn dus niet voor iedereen een ramp en zeker niet voor de opportunisten die geen schrik hebben om hun portefeuille tijdig te herschikken. (T) Door Alain Deneef