Beheerders van beleggingsfondsen baseren hun keuzes vooral op indextracking. Ze kopen en verkopen aandelen afhankelijk van wat in de referentie-index van het fonds wordt opgenomen en wat er wordt uitgehaald. Om het rendement van die index te verslaan, overwegen ze bepaalde aandelen en onderwegen ze andere. De voordelen van zo'n systematisch beheer zijn de lage kosten en de eenvoud. Maar er zijn ook nadelen. Het gewicht van een aandeel in een r...

Beheerders van beleggingsfondsen baseren hun keuzes vooral op indextracking. Ze kopen en verkopen aandelen afhankelijk van wat in de referentie-index van het fonds wordt opgenomen en wat er wordt uitgehaald. Om het rendement van die index te verslaan, overwegen ze bepaalde aandelen en onderwegen ze andere. De voordelen van zo'n systematisch beheer zijn de lage kosten en de eenvoud. Maar er zijn ook nadelen. Het gewicht van een aandeel in een referentie-index hangt louter af van de omvang van de beurskapitalisatie. De index weerspiegelt niet de fundamentele kwaliteiten van de aandelen. Anders dan de traditionele indexen houden slimme indexen of smart- indexen ook rekening met andere criteria dan de beurskapitalisatie. "De opzet van een slimme index is marktanomalieën op te sporen en er profijt uit te halen. Sommige smartindexen focussen op de risico's, andere op de fundamenten of de waarderingscriteria", zegt Pierre Moulin, head of financial engineering bij BNP Paribas Investment Partners. Het team van Pierre Moulin heeft de slimme indexen gedurende een hele periode getest. Het heeft vastgesteld dat ze niet alleen minder risicovol zijn dan de traditionele indexen, maar ook een hoger rendement opleveren. "Die indexen treden de jongste tijd op de voorgrond, maar ze brengen in feite niets nieuws. Het werd al vaker aangetoond dat het op lange termijn loont te focussen op marktanomalieën", zegt Pierre Moulin. "Kleine kapitalisaties worden minder gevolgd dan de grote. Toch blijken ze op lange termijn meer rendement te halen. Hetzelfde geldt voor de zogenoemde waardeaandelen. Dat zijn aandelen waarvan de waardering niet overeenstemt met de fundamentele waarde van het bedrijf. Beleggen in zulke aandelen is op lange termijn winstgevend." Een fonds beheren op basis van één smartindex is niet verstandig. De portefeuille bevat dan een te grote concentratie aandelen met dezelfde kenmerken. Daardoor stijgt het risico. "Om de risico's te beperken raden we aan meerdere slimme indexen te volgen, bijvoorbeeld smartindexen die focussen op kleine kapitalisaties, op waardeaandelen en op aandelen met een beperkte volatiliteit. Dat levert een hoger rendement op dan het traditionele indexbeheer", aldus Moulin. KARINE HUET