De Belgische luchtmacht onderzoekt in hoeverre ze een dertigtal Alpha Jets kan huren via een Europees samenwerkingsverband van bevriende militaire organisaties. "Zo kunnen we de kostprijs spreiden naargelang van de inzet voor trainingsdoeleinden," zegt kolonel Gerard Van Caelenberge van de luchtmacht. Een aankoop zou het ministerie van Landsverdediging zo'n 15 miljard frank hebben gekost. ...

De Belgische luchtmacht onderzoekt in hoeverre ze een dertigtal Alpha Jets kan huren via een Europees samenwerkingsverband van bevriende militaire organisaties. "Zo kunnen we de kostprijs spreiden naargelang van de inzet voor trainingsdoeleinden," zegt kolonel Gerard Van Caelenberge van de luchtmacht. Een aankoop zou het ministerie van Landsverdediging zo'n 15 miljard frank hebben gekost. Onze militairen gaan niet zo ver als hun collega's van de Britse Royal Air Force ( RAF). Die doen ook een beroep op leasecontracten bij de ingebruikneming van vier Boeing C17-transportvliegtuigen. Kostprijs: 26 miljard frank. Het Britse ministerie van Defensie ontwierp een creatieve formule: een leasecontract met een nieuw op te richten bedrijf dat een beroep doet op het openbare spaarwezen. Het contract loopt over zeven jaar. "Het omzetten van een schuld in beleggingspapier kan perfect als er cashflow tegenover staat," stelt Johan Van den Driessche van het accountantskantoor KPMG. "De huurprijs voor de vliegtuigen garandeert die inkomsten. En omdat de RAF een geloofwaardige huurder is, kan men eigenlijk spreken van een staatswaarborg. Een solide belegging, met andere woorden." Van den Driessche schuift de oplossing eventueel naar voor als alternatief voor rechtstreekse investeringen in militair materieel. "Zo'n miljardencontract ligt politiek erg gevoelig," zegt hij. "Maar in plaats van een staatslening aan te gaan, kan de overheid de kost spreiden over de jaren, afhankelijk van het gebruik van het materiaal."Enkele weken geleden had het kabinet van Landsverdediging contact met zijn Britse tegenhanger om zich te informeren over de financiële techniek. Kan het leger een beroep doen op zo'n formule bij de geplande aanschaf van zeven A 400 M-transportvliegtuigen (totale aankoopprijs 21 miljard)? Kolonel Van Caelenberge: "Het moment van de inzet is zo onvoorspelbaar dat ik er mijn twijfels over heb." Klassieke gevechtsvliegtuigen leasen, vindt de kolonel al helemaal geen goed idee. "Weet u," klink het ironisch. "Tijdens een oorlog wordt erop geschoten. Wat als er eentje naar beneden valt?" De leasemaatschappij bellen voor een vervangvliegtuig?Hans Brockmans