"Enkele jaren geleden was het moeilijk beleggers warm te maken voor een fonds dat uitsluitend belegt in Aziatische obligaties", zegt Adeline Ng, die verantwoordelijk is voor het obligatiefonds Asian Fixed Income van BNP Paribas Fortis Investment Partners. "Ze hadden alleen belangstelling voor Europese of wereldwijde obligatiefondsen. In het beste geval kon een obligatiefonds dat is gewijd aan de opkomende landen nog door de beugel, maar een dat zich uitsluitend op Azië richt, kreeg nauwelijks aandacht. Dat is in korte tijd sterk veranderd. Beleggers stellen de obligatiemarkt ter discussie en een blootstelling aan ...

"Enkele jaren geleden was het moeilijk beleggers warm te maken voor een fonds dat uitsluitend belegt in Aziatische obligaties", zegt Adeline Ng, die verantwoordelijk is voor het obligatiefonds Asian Fixed Income van BNP Paribas Fortis Investment Partners. "Ze hadden alleen belangstelling voor Europese of wereldwijde obligatiefondsen. In het beste geval kon een obligatiefonds dat is gewijd aan de opkomende landen nog door de beugel, maar een dat zich uitsluitend op Azië richt, kreeg nauwelijks aandacht. Dat is in korte tijd sterk veranderd. Beleggers stellen de obligatiemarkt ter discussie en een blootstelling aan Azië wordt niet langer als ongewoon beschouwd. Fundamenteel bekeken zijn Aziatische overheidsobligaties zelfs veel aantrekkelijker dan Europese of Amerikaanse." ADELINE NG. "De wereldwijde economische machtsverhoudingen zullen sterk verschuiven. In 2010 leverde Azië (exclusief Japan) 17 procent van het wereldwijde bbp, tegen 2030 zal dat aandeel oplopen tot 42 procent. Azië wordt opnieuw de motor van de wereldwijde groei. Daar moeten beleggers rekening mee houden. Aziatische obligaties zijn dus niet alleen aantrekkelijk omdat het huidige klimaat in Europa onzeker is. "Een andere troef van Azië is de blakende gezondheid van de overheidsfinanciën. Het begrotingstekort van de meeste Aziatische landen is niet hoger dan 50 procent van het bbp (zie infografiek). De ratingagentschappen hebben de kredietwaardigheid van verscheidene Aziatische economieën daarom opgetrokken, waaronder die van Indonesië, Sri Lanka en China." NG. "De Aziatische landen zijn niet immuun voor een economische vertraging in Europa of de Verenigde Staten, maar ze hebben bewezen dat ze maatregelen kunnen treffen om hun economie te ondersteunen. Die maturiteit in hun monetaire beleid sterkt ons in de overtuiging dat China dit jaar geen ernstige economische vertraging zal doormaken. Het land heeft voldoende wapens om zijn economie een nieuw elan te geven als het dat wil: zijn schuldgraad is nog laag, het heeft een grote reserve aan buitenlandse deviezen en het beschikt over de nodige fiscale instrumenten. "Het rendement van Aziatische obligaties is twee keer hoger dan Amerikaanse, Japanse en de gemiddelde Europese obligaties. De spreads liggen ver boven het historische gemiddelde. Aziatische obligaties zijn dus goedkoop." NG. "Dat risico bestaat inderdaad. Maar als de rente stijgt, is dat een teken dat het economische klimaat verbetert. Dat heeft een positieve invloed op de spreads, die dan geneigd zijn te dalen. In die context zullen ook de lokale valuta's vermoedelijk stijgen. In onze fondsen dekken we ons altijd in tegen een stijging van de rente. We zijn zeer actief en we spelen in op de gelegenheden die zich aandienen. Op dit moment zijn we bijvoorbeeld vooral belegd in sterke valuta's, gezien de risicoaversie tegenover obligaties in lokale valuta's, die vaak als risicovol worden beschouwd. Zodra de beleggers opnieuw positiever staan tegenover de financiële markten, zullen we terugkeren naar obligaties in lokale valuta's." BNP Paribas L1 Bond Asia ex-Japan ISIN-code: LU0377063028