De euro treedt officieel in werking op 1 januari 2002. Maar om de overgang naar de euro vlot te laten verlopen, is maanden geleden besloten om kort voor de jaarwisseling al zogenaamde eurominikits onder het grote publiek te verspreiden. Dat zijn zakjes met een assortiment aan euromuntjes voor een tegenwaarde van ongeveer 500 frank.
...

De euro treedt officieel in werking op 1 januari 2002. Maar om de overgang naar de euro vlot te laten verlopen, is maanden geleden besloten om kort voor de jaarwisseling al zogenaamde eurominikits onder het grote publiek te verspreiden. Dat zijn zakjes met een assortiment aan euromuntjes voor een tegenwaarde van ongeveer 500 frank. Tegelijk is beslist om aan werkgevers de gelegenheid te geven om aan hun werknemers eurominikits uit te delen, tegen erg aantrekkelijke fiscale en parafiscale voorwaarden. De aankoopprijs zal in hoofde van de werkgever fiscaal volledig als beroepskosten aftrekbaar zijn, en het voordeel zal voor de betrokken werknemers niet belastbaar zijn. Op het voordeel zullen bovendien geen socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn.Maar zoals steeds, zijn aan een dergelijke voorkeursbehandeling tal van voorwaarden verbonden. Werkgevers die achteraf geen discussies willen met de fiscale en sociale inspecteurs, moeten zich dan ook nauwgezet aan de toepassingsvoorwaarden en -modaliteiten houden.Op fiscaal gebied staan deze voorwaarden te lezen in een circulaire die de belastingadministratie enkele maanden geleden heeft verspreid. Op het vlak van de socialezekerheidsbijdragen zijn zij heel officieel opgenomen in een Koninklijk Besluit. Op enkele punten en komma's na lopen zij gelijk.Eerste voorwaarde: de toekenning moet gebeuren in de tweede helft van de maand december. Het jaarlijkse kerst- of eindejaarsfeestje dat in vele ondernemingen gehouden wordt, vormt dus een prima gelegenheid om de eurominikits aan de werknemers uit te delen. Sinterklaas is te vroeg.Tweede voorwaarde: de toekenning moet gebeuren door de werkgever. Voor ondernemingen met verschillende vennootschappen is het dus uitkijken. Het volstaat dus niet dat de moedervennootschap de eurominikits aankoopt, om ze vervolgens uit te delen aan al de werknemers van de groep. Vereist is dat elke vennootschap van de groep zelf eurominikits aankoopt en ze vervolgens toekent aan de werknemers die zij _ als werkgever _ tewerkstelt.Uit dezelfde voorwaarde volgt, dat de voordelige regeling alleen onbetwistbaar geldt in de relatie tussen werkgever en werknemer. Een bedrijf dat naast werknemers ook bijvoorbeeld zelfstandige freelancers onder zijn medewerkers telt, mag die uiteraard ook een eurominikit cadeau doen. Maar op de keper beschouwd zal de kostprijs dan niet automatisch als beroepskost aftrekbaar kunnen zijn. Wellicht zal men dan hoogstens kunnen aannemen dat het om relatiegeschenken gaat, waarvan de kostprijs slechts voor de helft aftrekbaar is.Derde voorwaarde: de werkgever moet een eurominikit toekennen aan ál zijn werknemers. Hij mag het voordeel dus niet beperken tot de kaderleden, of de bedienden, of alleen maar de werknemers die al minstens één jaar in dienst zijn. Alle werknemers moeten één eurominikit krijgen, en dat geldt voor alle werknemers die op 14 december in dienst zijn.Tegelijk geldt dat een werknemer van een en dezelfde werkgever slechts één eurominikit mag krijgen. Een werknemer die bij meer dan één werkgever werkt, kan dus wel verschillende eurominikits belastingvrij krijgen. Maar per werkgever nooit meer dan één.Bovendien mag de eurominikit slechts een waarde hebben van 12,4 euro (omgerekend ongeveer 500 frank), en moet de kit contant ter beschikking worden gesteld. Het volstaat dus niet de werknemer een waardebon te geven, waarmee hij de eurominikit zelf kan afhalen op het postkantoor: de werkgever moet de minikits zelf aan zijn werknemers overhandigen.En last but not least moet de toekenning van de eurominikit een aanvullend voordeel zijn, dat in geen geval in mindering mag worden gebracht van andere vergoedingen of voordelen. De waarde van de eurominikit mag dus bijvoorbeeld niet gecompenseerd worden door een gelijkwaardige vermindering van de dertiende maand, of van de gewone bezoldiging. Werkgevers die zestig of meer werknemers in dienst hebben, hebben normaal gezien maanden geleden van de Nationale Bank een brief gekregen met tekst en uitleg over de modaliteiten en voorwaarden waaronder ze eurominikits aan hun werknemers kunnen schenken. Ze hebben de eurominikits ook al vooraf kunnen bestellen. De levering aan die bedrijven gebeurt door de Nationale Bank, en zou nu normaal gezien achter de rug moeten zijn. Werkgevers die daarvan niet gebruikmaakten, en die alsnog eurominikits aan hun werknemers willen geven, zullen de eurominikits zelf moeten afhalen. Hetzelfde geldt voor werkgevers die minder dan zestig werknemers tewerkstellen. Zij kunnen daarvoor terecht bij hun bank- of postkantoor. Normaal gezien kan dit sinds het begin van deze maand.Werkgevers die die kans nog willen aangrijpen, kunnen best zo snel mogelijk contact opnemen met hun bank- of postkantoor. Want vanaf 15 december krijgen Jan en Alleman de kans om zich (uiteraard tegen betaling) eurominikits aan te schaffen. Het gevaar is niet denkbeeldig dat veel bank- of postkantoren vlug door hun voorraad heen zullen zitten. Snel zijn is dus de boodschap.Jan Van DyckDe auteur is advocaat bij Dauginet & co. en hoofdredacteur van Fiscoloog.Werkgevers kunnen hun minikits voor het personeel nog altijd zelf afhalen bij het bank- of postkantoor.