De regering-Di Rupo heeft een aantal fiscale voordelen teruggeschroefd, onder meer door belastingaftrekken te vervangen door een belastingvermindering. Door die maatregel krijgt u minder belastingen terug. Welke impact dat kan hebben op uw belastingfactuur, berekenen we aan de hand van het voorbeeld van Anja en Piet.
...

De regering-Di Rupo heeft een aantal fiscale voordelen teruggeschroefd, onder meer door belastingaftrekken te vervangen door een belastingvermindering. Door die maatregel krijgt u minder belastingen terug. Welke impact dat kan hebben op uw belastingfactuur, berekenen we aan de hand van het voorbeeld van Anja en Piet. Anja en Piet zijn een getrouwd koppel met twee kinderen. Piet ontvangt een netto belastbaar inkomen van 59.000 euro, na aftrek van 13,07 procent socialezekerheidsbijdragen en de forfaitaire beroepskosten. Hij heeft een groepsverzekering, waarvoor hij een persoonlijke bijdrage van 2500 euro per jaar betaalt. Anja heeft een netto belastbaar inkomen van 40.000 euro. Beiden doen ze aan pensioensparen, waarvoor ze elk jaar het maximaal fiscaal aftrekbaar bedrag storten; voor het inkomstenjaar 2012 is dat 910 euro (samen 1820 euro). Ze doen een beroep op de diensten van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) en kochten in 2012 voor 2000 euro PWA-cheques. Elk jaar steunen ze een goed doel via een gift van 500 euro. De opvang van hun kinderen kostte hen 1500 euro in 2012. Ze hebben een alarmsysteem in hun woning geplaatst en daarvoor 5000 euro betaald. Het fiscale voordeel voor de eigen bijdrage aan de groepsverzekering, voor het pensioensparen en voor de PWA-cheques wordt voortaan berekend tegen een uniform tarief van 30 procent, in plaats van tegen de bijzondere gemiddelde aanslagvoet, die voor Piet 40 procent en voor Anja 35 procent bedraagt. Zonder rekening te houden met de gemeentebelasting levert dat tegenover het aanslagjaar 2011 een extra belasting op van: • voor het pensioensparen: (2 x 910 euro) x 30 procent in plaats van (910 euro x 40 %) plus (910 euro x 35 %) = 136,5 euro; • voor de groepsverzekering: 2500 euro x 30 procent in plaats van 2500 euro x 40 procent = 250 euro. • voor de PWA-cheques: 2000 euro x 30 procent in plaats van 2000 euro x 40 procent = 200 euro. Het fiscale voordeel voor de giften wordt sinds het inkomstenjaar 2012 berekend tegen een tarief van 45 procent in plaats van tegen de marginale aanslagvoet. Dat levert een extra belasting van 25 euro op (500 euro x 45 % in plaats van 500 euro x 50 %). Het fiscale voordeel voor de beveiliging van de gezinswoning van Anja en Piet wordt sinds het inkomstenjaar 2012 berekend tegen een uniform tarief van 30 procent in plaats van 50 procent. Het maximum is beperkt tot 730 euro. Dat geeft een extra belasting van 146 euro (730 euro x 30 % in plaats van 730 euro x 50 %). Alles bij elkaar betalen Anja en Piet 757,5 euro belastingen meer tegenover het aanslagjaar 2011.