GEEN GEVAAR ?
...

GEEN GEVAAR ?Sinds de fusie tussen Suez en Lyonnaise des Eaux begin verleden jaar jaar profileert de nieuwe groep zich als een multinutsbedrijf op twee kernactiviteiten : water ( Lyonnaise) en energie ( Tractebel). Vandaag realiseert het nieuwe megaconcern met een geconsolideerde omzet van 1200 miljard frank zo'n 25 % van zijn omzet buiten België en Frankrijk. Over vijf jaar moet dat de helft zijn, aldus Gérard Mestrallet. Zo heeft de voorzitter zich tot doel gesteld de omzet van de waterdivisie te verdubbelen tegen 2002. Enerzijds rekent hij op een doorbraak in de Verenigde Staten, waar de markt geprivatiseerd wordt. Daar heeft Suez/Lyonnaise 28 % in United Water (New Jersey) en 50 % in United Water Services, dat al 30 contracten in de wacht sleepte (een totale omzet van 2,15 miljard frank in 1997, maar dit bedrag zal naar verwachting begin volgende eeuw naar 18 miljard frank oplopen). Anderzijds verwacht Mestrallet een flinke stijging van de Europese dochters. In water zijn dat respectievelijk Degrémont (Lyonnaise) en Biotim (Tractebel). Albert Rolin, gedelegeerd bestuurder van de Fabricom Groep, moedermaatschappij van Biotim : "Een deregulering van de productie en distributie van water in België en de ons omringende landen acht ik niet onmiddellijk mogelijk. De publieke overheden in onze gewesten zullen bijna altijd de meerderheid in deze nutssector willen behouden, of er moet een politieke coalitiewisseling plaatsvinden. Toch verwacht ik een grote groei van de zuiveraars. Water wordt immers de belangrijkste grondstof van de 21ste eeuw. Overal ter wereld verstrengen de ecologische normen, zodat de groene investeringen toenemen. Gezien onze ervaring en knowhow ter zake kunnen wij internationaal doorbreken. Kijk maar naar onze resultaten in het Verre Oosten. Ook de oprichting van een Indiase dochter kadert in deze expansieplannen. In die zin mik ik ook op een verdubbeling van de omzet binnen de vijf jaar." Op dit ogenblik beconcurreren Degrémont en Biotim elkaar nog heftig. Hoewel de betrokken partijen dit in alle toonaarden ontkennen, zal de Fabricom-dochter volgens analisten op termijn door haar Franse zustermaatschappij worden opgeslorpt. Rolin ziet echter weinig of geen belangenconflicten in de toekomst : "De waterbusiness bestaat uit verschillende activiteiten. Van oudsher staat Lyonnaise sterk in de productie en distributie van drinkwater. Behalve Aquinter (Vlaams-Brabant, Buggenhout en Dendermonde) is Tractebel nooit actief geweest in deze publiek gebonden sector. Fabricom richt zich immers vooral op de behandeling van industrieel en huishoudelijk afvalwater van middelgrote schaal, terwijl Degrémont eerder in zeer grote projecten is gespecialiseerd. Ten slotte is onze groep qua volume maar een kleine garnaal in vergelijking met Lyonnaise, dat in 1996 een omzet van 552 miljard frank boekte. Zo realiseerden wij het afgelopen jaar amper een omzet van 60 miljard frank." In tegenstelling tot Technum (Polen) en Seghers Water (Indië) denkt Fabricom niet aan delokalisatie van lowtech detailengineering naar lagelonenlanden. Rolin : "De knowhow blijft in België. Daar ligt onze toegevoegde waarde. Waterzuivering is geen standaardproductie. Voor elk probleem wordt een afzonderlijke oplossing gezocht. Alleen de constructie van de installaties wordt door plaatselijke aannemers uitgevoerd." ALBERT ROLIN (FABRICOM GROEP) Ziet geen belangenconflicten met Degrémont na de fusie tussen Suez en Lyonnaise des Eaux.