Peter de Caluwe

Algemeen directeur-intendant van De Munt
...

Algemeen directeur-intendant van De Munt "Ik ben wellicht een van de weinige operadirecteurs die spreken over een noble purpose, de nobele bestaansreden voor wat hij doet. De fundamenten van het Muntgebouw zijn onze missie. De zuilen zijn onze waarden, de balk boven de zuilen onze prioriteiten, en het fronton is onze bestaansreden. Eigenlijk bleek onze bestaansreden al de hele tijd op dat fronton te staan, want het stelt de harmonie van de menselijke passies voor. Dat is precies wat we in De Munt doen: onze passies in harmonie brengen met de wereld rondom ons en met onszelf. "De twee seizoenen die we extra muros hebben doorgebracht door de renovatie van De Munt, hebben ons als team veel dichter bij elkaar gebracht. Het was ongelofelijk te zien hoe mensen uit zichzelf met oplossingen kwamen. Nu we weer in ons gebouw zitten, merk ik een trend om terug te vallen op de oude hiërarchische patronen, waarbij mensen klagen bij hun baas in plaats van zelf een probleem aan te pakken. Dat moeten we vermijden. "Ik voel me heel erg verantwoordelijk om De Munt voor te bereiden op de toekomst tijdens mijn derde mandaat, dat loopt tot 2025. De ruime meerderheid van de mensen die hier werken, is tegen dan pensioengerechtigd. Musici moeten vechten tegen hun fysieke beperkingen. We moeten daarmee rekening houden, terwijl we geleidelijk jongere mensen in dienst nemen. Die nieuwe generatie introduceren lijkt me een nobele opdracht." Head of Global Marketing Oral Delivery Solutions Pharma & Biotech bij Lonza "Mentoring wordt soms niet naar waarde geschat. Mensen kijken er ook met een paternalistische blik naar: jonge mensen moeten dingen aangeleerd krijgen en geschoold worden. Maar het gaat ook om ideeën uitwisselen en feedback krijgen. Ik wilde van gedachten wisselen over leiderschap met iemand uit een andere sector. Ik ben sinds twee maanden het hoofd marketing van de afdeling Oral Delivery Solutions van de farma- en biotechdivisie van Lonza. "Ik heb net een executive MBA gehaald aan de Vlerick Business School. Het was ook een persoonlijke tocht om mijn leiderschapsstijl te ontwikkelen. Het is niet omdat je een leiderschapspositie bekleedt, dat je een leider bent. Echt leiderschap zit vanbinnen. Ik heb veel soorten leiders gezien. De invloedrijkste hadden geen formele rol als leider, maar verwierven hun invloed door mensen te verbinden met de bestaansreden van het bedrijf. Zoals Simon Sinek zegt: begin altijd met de waarom-vraag. Het is belangrijk dat je een laserscherpe focus hebt op wat je voor je organisatie wilt doen. "In bedrijven werken nu tot vier generaties samen. De kennis van mensen die al twintig of dertig jaar in de onderneming werken, is ongelofelijk waardevol, maar hoe kun je ervoor zorgen dat al die kennis wordt verwerkt in een proces dat duurzaam in je organisatie wordt ingebouwd? Zodat die kennis behouden blijft, als er nieuwkomers in het bedrijf beginnen."