Van het oorspronkelijke plan van Frank Vandenbroucke ( SP.A) om de controle op de beschikbaarheid van werklozen te verscherpen, blijft bitter weinig over. Onder druk van de PS en de vakbonden besloot de minister van Werk om het controlesysteem in fasen in te voeren. De verstrengde controles blijven voorlopig beperkt tot de jongeren. Pas tegen 2007 zouden alle werklozen individueel opgevolgd worden.
...

Van het oorspronkelijke plan van Frank Vandenbroucke ( SP.A) om de controle op de beschikbaarheid van werklozen te verscherpen, blijft bitter weinig over. Onder druk van de PS en de vakbonden besloot de minister van Werk om het controlesysteem in fasen in te voeren. De verstrengde controles blijven voorlopig beperkt tot de jongeren. Pas tegen 2007 zouden alle werklozen individueel opgevolgd worden. "Dat heeft totaal geen zin," fulmineert CD&V-kamerlid Greta D'Hondt. Als voormalig nationaal secretaris van het ACV is D'Hondt vertrouwd met de materie. "Het feit dat je eerst de jongeren gaat controleren en begeleiden, betekent bijvoorbeeld dat iemand van 35 jaar nog een aantal jaren op een geschikte begeleiding moet wachten. Zo doe je er alles aan om mensen structureel werkloos te maken." GRETA D'HONDT (CD&V). "Het heeft niets te maken met het fundamentele probleem: het gebrek aan goede begeleiding van werklozen. Uit een studie van het Centrum voor Sociaal Beleid van de Universiteit Antwerpen blijkt dat meer dan de helft van de geschorste werklozen niet werd begeleid door een instelling als de VDAB." D'HONDT. "Begrijp me niet verkeerd, ik vind dat de VDAB op een aantal vlakken goed werk levert. Maar er werden de voorbije jaren miljoenen geïnvesteerd in de begeleiding van werkzoekenden en ik zie amper resultaten. De sociale partners hebben nu wel een akkoord bereikt over een betere begeleiding, maar alles hangt af van de inspanningen van de gewesten." D'HONDT. "Dan moet de lat in het vervolg hoger worden gelegd. De begeleiding van werkzoekenden moet beter. Een diepgaande doorlichting van de werkzoekenden zal onmiddellijk resultaat opleveren. De gewestelijke diensten maken volgens mij nog te weinig het onderscheid tussen iemand die om economische redenen een job verliest en een structureel probleem. Je moet ook de waarheid onder ogen durven te zien: sommige mensen zijn niet bereid om een job te zoeken. Wel, het zou niet mogen dat iemand die zes maanden werkloos is, nog nooit werd begeleid." D'HONDT. "Ik denk dat we in die discussie een belangrijk principe uit het oog verliezen: dat er tegenover rechten ook plichten staan. Een werkloze die een uitkering wil, moet goed beseffen dat hij een werkzoekende is. Hij moet dus inspanningen leveren en toelaten dat zijn werkwilligheid wordt gecontroleerd. Anders is het systeem niet houdbaar." A.M."Door alleen jongeren te controleren, doet men er alles aan om mensen structureel werkloos te maken."