Economische impact

Meer dan 80 procent van onze voedingsprocessen hangt af van de bestuiving door bijen en 30 procent van wat we eten is terug te voeren op het bestuiven van bloemen. Volgens BeeOdiversity bedraagt de economische waarde van die bestuiving op wereldschaal 153 miljard euro. Dat cijfer betreft dan zowel voeding als andere producten.
...

Meer dan 80 procent van onze voedingsprocessen hangt af van de bestuiving door bijen en 30 procent van wat we eten is terug te voeren op het bestuiven van bloemen. Volgens BeeOdiversity bedraagt de economische waarde van die bestuiving op wereldschaal 153 miljard euro. Dat cijfer betreft dan zowel voeding als andere producten. De meeste mensen leggen de link niet tussen het werk van de bijen en wat ze op hun bord vinden, zegt landbouwingenieur Bach Kim Nguyen. De gevolgen van de bijensterfte -- 30 procent in België in 2012 -- zijn enorm. Kim Nguyen: "België voert bijvoorbeeld 20 procent van zijn fruit in. Als we niets doen, zullen we 40 procent moeten invoeren." De bijen sterven door pesticiden, ziektes en een gebrek aan voeding. De enorme impact van de bij op de biodiversiteit zette Bach Kim Nguyen, die onderzoek deed aan de Universiteit van Luik, ertoe aan eind 2012 met drie partners BeeOdiversity op te richten. BeeOdiversity, gevestigd in Elsene, biedt 25 moederkolonies aan aan partners zoals bedrijven, privépersonen of organisaties. BeeOdiversity haalt zijn inkomsten uit het geld dat die partners betalen en uit de verkoop van honing. Tour & Taxis, de joint venture van drie vastgoedbedrijven achter de gelijknamige Brusselse site, heeft twee korven op het dak staan. Het klantenbestand is divers: naast bedrijven uit de voedingssector, vind je er ook een energieleverancier en een onderneming uit de financiële sector. BeeOdiversity biedt die bijen dan aan imkers aan die kolonies hebben waar veel bijen zijn gestorven. De 25 kolonies van BeeOdiversity zijn goed voor 1.293.000 bijen. BeeOdiversity wil op termijn 250 kolonies aanbieden. "Eén kolonie, goed voor 50.000 bijen, werkt mee aan het bewaren van meer dan 700 hectare grond door meer dan 4 miljard bloemen per jaar te bevruchten", zegt Bach Kim Nguyen. Dankzij zijn wetenschappelijke kennis slaagt BeeOdiversity erin de bijensterfte in zijn korven te beperken tot 5 procent. Waarom zouden bedrijven, overheden en andere organisaties zich bekommeren om bijenkorven? "Het merkimago speelt zeker een rol", zegt medeoprichter Michael van Cutsem. "Bedrijven die peter worden van een kolonie krijgen honingpotten met door onze bijen geproduceerde honing, die ze kunnen verdelen onder hun personeel of klanten." Daarnaast zijn heel wat organisaties ook geïnteresseerd omdat ze zo de doelen kunnen halen die ze zich voor biodiversiteit hebben opgelegd. VALENTINE VAN VYVE, BEWERKING BENNY DEBRUYNE