Een stijging van de omzet van 159,5 miljoen euro naar bijna 162 miljoen, een nettowinst van 3,2 miljoen euro in 2013. Christophe Deroose -- na goed vijf jaar als CFO nu CEO van Acerta -- komt aan het hoofd van een gezond bedrijf. En gezien de economische turbulenties van de voorbije vijf jaar is dat niet vanzelfsprekend voor een speler in de hr-markt. "Traditionele hr-dienstverlening daalt als de arbeidsmarkt het moeilijk heeft. Acerta is in België het nummer twee in de sector van de loonberekeningen en dan voel je dat wel", legt Christophe Deroose uit.
...

Een stijging van de omzet van 159,5 miljoen euro naar bijna 162 miljoen, een nettowinst van 3,2 miljoen euro in 2013. Christophe Deroose -- na goed vijf jaar als CFO nu CEO van Acerta -- komt aan het hoofd van een gezond bedrijf. En gezien de economische turbulenties van de voorbije vijf jaar is dat niet vanzelfsprekend voor een speler in de hr-markt. "Traditionele hr-dienstverlening daalt als de arbeidsmarkt het moeilijk heeft. Acerta is in België het nummer twee in de sector van de loonberekeningen en dan voel je dat wel", legt Christophe Deroose uit. Minder starters en zelfstandigen passeren langs het ondernemingsloket, er zijn minder werknemers van wie de loonadministratie moet worden afgehandeld, bedrijven zetten het mes in hr-dienstverlening. De sector werd het voorbij jaar geconfronteerd met eroderende marges. "Bovendien heeft de vorige regering een aantal maatregelen genomen over de doorstorting van sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing door sociaal secretariaten. Wij zorgen voor de afhandeling van de loonadministratie en houden de gelden die bestemd zijn voor de overheid een tijd in. Maar het aantal dagen dat wij dat geld ter beschikking hebben om te beleggen voor we het doorstorten, is door de regering-Di Rupo verlaagd van twintig tot veertien. Zes dagen minder lang geld op de rekening is een financiële aderlating. Daarnaast hebben de geldmarkten een structurele negatieve impact op de financiële situatie van sociaal secretariaten. De rente is zeer laag en de dagrentes brengen dus niets meer op. De vergoedingen die we krijgen voor transacties met de kinderbijslagenfondsen zijn sterk gedaald. Op de omzet van het kinderbijslagfonds van 14 miljoen euro wordt 750.000 euro zo weggesneden. Dat heeft Acerta parten gespeeld." CHRISTOPHE DEROOSE. "De omzet van de hr-consultancypoot blijft stijgen, ondanks de moeilijke markt. Die omzet bedraagt 18,1 miljoen euro. In 2010 was dat nog 15 miljoen. De sector heeft zeer negatieve cijfers voorgelegd. Acerta heeft het in bepaalde onderdelen, zoals selectie en rekrutering, ook moeilijk gehad. Er was minder vraag naar opleidingstrajecten. Maar legal consult en outplacement hebben goede tijden gekend. Dat heeft de slechtere resultaten in andere diensten meer dan gecompenseerd." DEROOSE. "Acerta heeft de interne efficiëntie verbeterd. Het gaat om een investering van 66 miljoen euro in drie tot vier jaar. Dat geeft druk op de marges, maar het is voor een beperkte periode. Ondertussen werkt Acerta aan een geïntegreerd servicemodel dat nog dit jaar wordt uitgerold. Wij willen ondernemingen in elke groeifase en elk hr-proces helpen. Dat betekent dat ondernemingen op verschillende manieren van onze diensten gebruik willen maken en op elk moment toegang moeten hebben tot die dienstverlening." DEROOSE. "Onze dienstverlening wordt geïntegreerd en werkt met vier niveaus. Het eerste is een selfserviceniveau. We lanceren in het najaar een digitaal kanaal. Ondernemingen krijgen via dat kanaal op een gebruiksvriendelijke manier toegang tot een brede waaier van dienstverlening en hr-expertise. Bedrijven die menselijke interactie verkiezen, kunnen op het tweede niveau terecht bij onze Acerta-medewerkers. Het gaat om ons kantorennetwerk, de helpdesk, enzovoort. Dat is het belangrijkste niveau. Het derde niveau is de consulting op maat van de klant en sluit dicht aan bij de activiteiten van Acerta Consult. Het vierde niveau is outsourcing waarbij volledige hr-processen worden uitbesteed. Ons servicemodel wordt nu uitgerold en tegen eind 2014 moeten we er volledig mee klaarstaan." DEROOSE. "Geïntegreerde hr-diensten zijn de toekomst en hebben een toegevoegde waarde. Bedrijven willen één vertrouwde partner voor verschillende hr-oplossingen hebben. Acerta weet in welke levensfase een bedrijf zit en bij elk contact weten we welke noden er zijn. De focus ligt op een geïntegreerd hr-dienstenaanbod en een gemakkelijke toegang daartoe. De groei in traditionele diensten als payroll is traag. Bedrijven en zelfstandigen veranderen niet snel van provider. Ze doen dat misschien om de zeven tot acht jaar. Wij focussen daarom op de uitbreiding van onze dienstverlening aan bestaande klanten." DEROOSE. "De laatste beweging was de grote fusie van HDP en Partena. Het is niet onze strategie om overnames te doen. Acerta kiest voor een autonome groei. Ook in onze consultancy-activiteiten willen we op een gezonde en autonome manier groeien zonder grote overnames. Als er opportuniteiten opduiken, gaan we die bekijken. Maar Acerta schuimt de markt niet af." DEROOSE. "Acerta gaat niet internationaal. Het doel blijft de uitbreiding van onze dienstverlening bij bestaande en nieuwe klanten én een sterkere positie in Wallonië. Tot en met 2012 kenden we in Wallonië een double digitgroei. In 2013 is dat vertraagd, wat normaal is, gezien de economische conjunctuur. In Wallonië groeiden de Acerta-activiteiten rond de 7 procent. Dat is meer dan in Vlaanderen. De strategie is duidelijk. We willen er ons marktaandeel verhogen en de omzet van Acerta optrekken." DEROOSE. "Absoluut. Als CFO lag de focus op het financiële en nu gaat de aandacht eerder naar het operationele werk. Ik zal meer visibel zijn." DEROOSE. "De overstap van Beaulieu naar hier was een grotere verandering dan de switch van CFO naar CEO. Ik kwam uit een andere industriële omgeving. Nu werk ik al jaren in een dienstenbedrijf. Dat is mij nooit volledig vreemd geweest, want ik heb vroeger nog bij het accountantskantoor Arthur Andersen gewerkt." DEROOSE. "Het was gepland dat Karel Plasman op 60 jaar uit het operationele beleid zou stappen. Wat mij heeft gemotiveerd om deze job te aanvaarden, is om samen met mijn teams een sterk en gezond bedrijf te maken." ALAIN MOUTON, FOTOGRAFIE PAT VERBRUGGEN"We willen in onze consultancy-activiteiten op een gezonde en autonome manier voortgroeien zonder grote overnames"