Steeds meer werknemers en bedrijfsleiders beschikken over een bedrijfswagen. Dat is een gevolg van de hoge loonkosten in België. De vraag of het door de taxshift -- de verschuiving van belasting van het arbeidsinkomen naar andere inkomstenbronnen -- minder interessant wordt voor werkgevers en vennootschappen om een bedrijfswagen toe te kennen, is moeilijk te beantwoorden. De taxshift werd vooral ingevoerd om banen te creëren en heeft als dusdanig geen impact op de bedrijfswagens.
...

Steeds meer werknemers en bedrijfsleiders beschikken over een bedrijfswagen. Dat is een gevolg van de hoge loonkosten in België. De vraag of het door de taxshift -- de verschuiving van belasting van het arbeidsinkomen naar andere inkomstenbronnen -- minder interessant wordt voor werkgevers en vennootschappen om een bedrijfswagen toe te kennen, is moeilijk te beantwoorden. De taxshift werd vooral ingevoerd om banen te creëren en heeft als dusdanig geen impact op de bedrijfswagens. Het is voor werkgevers en vennootschappen nog altijd interessanter een bedrijfswagen ter beschikking te stellen dan het inkomen van de werknemer of de zaakvoerder te verhogen. "Dat klopt, althans als we enkel kijken naar het financiële plaatje", stelt Veerle Michiels, specialist mobiliteit van de hr-dienstenleverancier SD Worx. "Er zijn nog andere factoren die een invloed hebben op de keuze voor een bedrijfswagen, zoals de gezinssituatie en de woonplaats van de werknemer. Wie in de stad woont en werkt en voor zijn deur geen parkeerplaats heeft, heeft misschien meer interesse in een andere vorm van mobiliteit, zoals een leasefiets of een abonnement op het openbaar vervoer. Die keuze kun je maken met een mobiliteitsbudget." "Het principe van het mobiliteitsbudget is dat een werkgever aan zijn werknemers één budget ter beschikking stelt", zegt Lieve Michiels, specialiste flexibel verlonen bij SD Worx. "Daarmee kan hij zelf zijn mobiliteitsbehoeften invullen, binnen de keuze die de werkgever toelaat. Er bestaat nog geen uniforme wettelijke regeling voor zo'n budget. Bij elke keuze moeten de specifieke fiscale regels worden gerespecteerd." In afwachting van een uniforme regeling biedt SD Worx een oplossing aan om het mobiliteitsbudget al in praktijk te brengen: het Flex Income Plan. Michiels: "Dat houdt bijvoorbeeld in dat de werknemer zijn bedrijfswagenbudget of een budget uit andere extralegale loonelementen kan omzetten in een abonnement op het openbaar vervoer of een fiets. Of hij kan een deel van zijn bedrijfswagenbudget inwisselen voor een treinabonnement, waardoor hij beschikt over een kleinere bedrijfswagen. In het mobiliteitsbudget behoudt een bedrijfswagen nog altijd een plaats, in functie van de gezins- en werksituatie van de werknemer." Zo'n mobiliteitsbudget is ook nuttig om een mentaliteitswijziging bij de werknemer te creëren. Veerle Michiels: "Een bedrijfswagen wordt nog altijd vooral gekozen uit puur financiële overwegingen -- je hoeft dan geen eigen wagen te kopen. Maar je kunt je afvragen of een bedrijfswagen voor alle werknemers de beste keuze is. We stellen vast dat meer en meer wordt gekozen voor groene oplossingen: hybride of elektrische wagens en elektrische fietsen."