Het Belgisch Direct Marketing Verbond heeft naar aanleiding van een uitzending van het Radio-1-programma ' Groot Gelijk' een open brief aan de VRT-directie verspreid. Dat programma ging dieper in op direct marketing en persoonsgegevens naar aanleiding van het verschijnen van het boek ' Privacy gescand? Direct marketing en de bescherming van de persoonlijke lev...

Het Belgisch Direct Marketing Verbond heeft naar aanleiding van een uitzending van het Radio-1-programma ' Groot Gelijk' een open brief aan de VRT-directie verspreid. Dat programma ging dieper in op direct marketing en persoonsgegevens naar aanleiding van het verschijnen van het boek ' Privacy gescand? Direct marketing en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer' van Michel Walrave. Het BDMV meent dat de programmamakers enkele malen in de fout gingen. Het verbond stelt dat het onderwerp privacy niet werd afgelijnd. "Voor de één is het ontvangen van een brief met vermelding van naam en adres al een potentiële inbreuk op het privé-leven, voor iemand anders is dat pas het geval wanneer een camera het doen en laten in de slaapkamer staat te filmen. Daarom is het noodzakelijk krijtlijnen te trekken om niet in paranoïde situaties te vervallen", schrijft BDMV-directeur Paul Van Lil. Hij stelt dat de programmamakers medische en andere gegevens over één kam schoren met naam- en adresgegevens en dat men op die manier de indruk wekte dat quasi alle gegevens over de consumenten bij direct-marketingbedrijven bekend zijn. Van Lil wijst erop dat het bedrijven bij wet verboden is medische en andere gevoelige gegevens (seksuele voorkeur, lidmaatschap van politieke partijen) bij te houden. Als ondernemingen gegevens bijhouden, slaan die op naam- en adresgegevens, interesses en aankopen. In de brief verwijt het BDMV de programmamakers vooral extreem negatieve reacties aan bod te hebben laten komen. "Naar het einde van het programma toe overtroefden de sprekers elkaar over de wijze waarop zij bedrijven die direct marketing toepassen, kunnen lastigvallen, zowel op financieel als relationeel vlak."Het zinde het verbond verder evenmin dat de zogenaamde Robinsonlijsten (een door het BDMV opgezette lijst van mensen die te kennen hebben gegeven geen prijs te stellen op mailings, ongevraagde e-mails en telemarketinggesprekken) op basis van een reactie van een luisteraar afgedaan werd als niet werkzaam. "De DM-sector werkt hard aan de privacy-problematiek. De DM-sector respecteert immers de wens van de consumenten, want een DM-bedrijf tracht enkel sterk geïnteresseerde consumenten te contacteren, niet zoveel mogelijk consumenten."