Ben Hogan noemde golf ooit "een sport van missers: wie het best kan missen, wint"....