Volgende week: Thomas Leysen, Trends-premier/minister-president.Hebt u commentaar op deze rubriek? Mail dan naar trends@trends.beeXtra informatie op www.trends.be
...

Volgende week: Thomas Leysen, Trends-premier/minister-president.Hebt u commentaar op deze rubriek? Mail dan naar trends@trends.beeXtra informatie op www.trends.beBart Verhaeghe. "Die opdracht mag naar verluidt niet aan de academische wereld worden toevertrouwd omdat niet zeker zou zijn dat academici dezelfde strikte deontologische normen naleven. Is het studiewerk van een staatsinstelling dan werkelijk beter te vertrouwen? Want het gaat maar om studies. Het Kenniscentrum beslist niets en controleert niets. Voor mij is het een totaal overbodige instelling. Trouwens, ongeveer de helft van de studies zal door het Kenniscentrum worden uitbesteed aan de universiteit. Vertrouw toch wat meer op de markt en betaal correct voor de adviezen die je nodig hebt. "Hetzelfde geldt voor het bericht enkele dagen geleden over het reusachtige verschil van slaagkansen bij hartoperaties. De Belg mag blijkbaar niet weten welk ziekhuis de beste slaagkansen biedt omdat iedereen dan door dat ziekenhuis wil worden bediend en uiteindelijk de patiënt met het meeste geld de beste verzorging zou krijgen. Geef de ziekenhuizen de kans om de capaciteit van datgene waarin ze goed zijn uit te breiden. Wat nu gebeurt, is het tolereren en - erger nog - het instandhouden van datgene wat minder goed of zelfs slecht is."Verhaeghe. "Diverse wetenschappelijke studies tonen aan dat de impact van de EU-uitbreiding op de arbeidsmarkt beperkt zal zijn. Voor onze sector zou een nieuwe instroom aan geschoolde werkkrachten nochtans een zegen zijn. Wij kampen immers met een tekort aan, onder meer, geschoolde loodgieters en dakwerkers. Ik deel ook de angst niet dat die werknemers tegen dumpinglonen aan de slag zullen gaan. De vraag is zo groot dat zij zeker tegen marktconforme lonen zullen kunnen werken."Verhaeghe. "De regering wil dan toch werk maken van de beslissingen van de mega-ministerraad. Dat is positief. En wat zeker positief is, is dat met deze maatregelen het statuut van de zelfstandige - en dus ook de waardering van de zelfstandige - langzamerhand op hetzelfde niveau komt als dat van de werknemer. De vraag blijft natuurlijk of we er wel goed aan doen om het statuut - en zeker de pensioenen - van de werknemer als uitgangspunt te nemen voor de zelfstandigen. Dit klopt niet met het efficiënte activeringsbeleid waaraan we nu zo'n onmiskenbare nood hebben."Verhaeghe. "Er is inderdaad veel stress op de werkvloer. De belangrijkste oorzaak zou volgens de studie echter de combinatie van werk en gezin zijn. Dit is een oppervlakkig besluit. Ons systeem van sociale zekerheid en pensioenen geeft financiële prikkels die mensen ertoe aanzetten om minder, minder lang en soms zelfs niet te werken. Daardoor zullen zij die wel actief zijn een enorm hoge werkdruk krijgen. Dit mechanisme werkt economisch en ook psychologisch demotiverend. Als we willen dat werk en gezin combineerbaar blijven, moeten we streven naar een nieuwe hedendaagse solidariteit. Solidariteit komt nu van degenen die werken en het meest van zij die hard werken. Solidariteit zou van iedereen moeten komen. De nieuwe solidariteit zou mensen moeten aanmoedigen om met z'n allen te werken."Verhaeghe."Die discussie is ridicuul. Voor de politiek is dit blijkbaar een communautair probleem. Alsof de taal hier enige relevantie heeft. De voorgestelde oplossing is bovendien kortzichtig en zinloos. Er zouden beter geen quota zijn. Las ik enkele dagen geleden niet dat er een tekort aan kinderartsen is? En zijn er ook al niet te weinig huisartsen? Als we binnenkort geen nijpend tekort aan artsen willen, zullen we nu moeten beseffen dat de quota ons regelrecht naar dat probleem sturen. De overheid toont weer eens hoe bemoeiziek ze is. Ze wil zich mengen in iets waar ze beter niet zou tussenkomen. En dat terwijl er in andere materies zoveel werk aan de winkel is."A.G.De regering maakt eindelijk werk van het zelfstandigenstatuut. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg is weer eens een overbodige instelling. Ons systeem van sociale zekerheid en pensioenen leidt vooral tot stress bij de actieve bevolking.