De cijfers zijn opmerkelijk. KBC Groep NV publiceerde 1,82 miljard euro nettowinst in 2011, en KBC Bank NV kwam aan 1,71 miljard euro winst. Het gaat om cijfers van de statutaire jaarrekeningen, die gepubliceerd worden volgens de Belgische boekhoudregels. Nochtans herinnert iedereen zich dat 2011 een mager jaar was voor KBC Groep. Door het nemen van een heleboel provisies, afboekingen en waardeverminderingen bleef er geconsolideerd en in IFRS-termen amper 13 miljoen euro winst over.
...

De cijfers zijn opmerkelijk. KBC Groep NV publiceerde 1,82 miljard euro nettowinst in 2011, en KBC Bank NV kwam aan 1,71 miljard euro winst. Het gaat om cijfers van de statutaire jaarrekeningen, die gepubliceerd worden volgens de Belgische boekhoudregels. Nochtans herinnert iedereen zich dat 2011 een mager jaar was voor KBC Groep. Door het nemen van een heleboel provisies, afboekingen en waardeverminderingen bleef er geconsolideerd en in IFRS-termen amper 13 miljoen euro winst over. De statutaire cijfers van KBC geven een goed beeld van de onderliggende winst die de bank-verzekeraar maakt, voor uitzonderlijke elementen en los van de marktwaarde van bepaalde effecten. In het Belgische boekhoudsysteem staan overheidsobligaties tegen aanschafwaarde in de boeken, terwijl IFRS verplicht ze tegen marktwaarde te verrekenen. Dat KBC statutair zulke hoge winstcijfers realiseerde in 2011, komt ook dankzij de dividenden van de dochters die via de vennootschap passeren, terwijl de minwaardes op de activa lokaal in de filialen genomen worden. De winstgevendheid is altijd een van de sterke punten van KBC geweest. Ook na de financiële crisis blijft de Vlaamse bank-verzekeringsgroep rendabiliteitsniveaus halen waar andere banken alleen maar kunnen van dromen. Zo genereerde KBC vorig jaar een geconsolideerde onderliggende winst van 1,5 miljard euro. Waardeverminderingen op activa die voor een lagere prijs dan de boekwaarde verkocht werden, duwden de netto geconsolideerde groepswinst wel omlaag, tot 612 miljoen euro. 2012 was wellicht een van de laatste jaren waarin KBC geconfronteerd werd met belangrijke uitzonderlijke kosten als gevolg van de financiële crisis. De CDO's evolueren in de goede richting en dragen al veel minder risico's met zich dan vijf jaar geleden. Ook de blootstelling aan overheidspapier uit Zuid-Europa is fors afgebouwd. Enkel Ierland blijft zorgen baren. Het aantal probleemkredieten (met minstens 90 dagen betalingsachterstand) is er eind 2012 opgelopen tot 23,3 procent, en de verwachting is dat KBC nog extra provisies moet aanleggen. Maar allicht heeft KBC in 2012 de ommekeer gemaakt. De bank-verzekeraar heeft zijn strategie aangepast en focust nu volledig op de dienstverlening aan particulieren en ondernemingen in een aantal kernmarkten (hoofdzakelijk België en Tsjechië). De productorganisatie werd ingeruild voor een landenstructuur. En de bank versterkte haar kapitaalbuffer door 1,6 miljard euro vers kapitaal op te halen en voor 1 miljard euro achtergestelde schuld uit te geven. De core tier 1-ratio, na aftrek van de geïnjecteerde overheidsmiddelen die in de praktijk ook als kapitaal gelden, komt aardig in de buurt van de 9 procent. De bank kon bijgevolg ook de steun van de federale overheid in 2012 volledig terugbetalen. In de eerste helft van 2013 wil KBC ook al een eerste tranche aan de Vlaamse overheid terugbetalen: 1,17 miljard plus een boete van 583 miljoen euro. Dat zorgt ervoor dat de financiële instelling loskomt van de reddingsinstrumenten van de overheid. Commercieel kan dit voor een nieuwe dynamiek zorgen. Financieel betekent het dat de groep zich sterk genoeg acht om opnieuw haar eigen boontjes te doppen. De aandeelhouders van de bank-verzekeraar werden beloond met een brutodividend van 1 euro per aandeel. En investeerders stuurden de beurskoers van de groep in een jaar 100 procent hoger. De donkere wolken boven de grootste bank-verzekeraar van Vlaanderen lijken geweken. PATRICK CLAERHOUTDe bank-verzekeraar heeft zijn strategie aangepast en focust nu volledig op de dienstverlening aan particulieren en ondernemingen in een aantal kernmarkten.