De Belgische bankiers worden zuiniger en eisen een hoger rendement, een waterdichte risicodekking en meer deugdelijk bestuur. De jongste episode in deze evolutie? De negentien banken van het Belgisch-Deense LSG, de beursgenoteerde producent van wasserijsystemen, dwingen hun klant om het kapitaal te verhogen met 22 miljoen euro als voorwaarde voor een schuldherschikking (het eigen ver...

De Belgische bankiers worden zuiniger en eisen een hoger rendement, een waterdichte risicodekking en meer deugdelijk bestuur. De jongste episode in deze evolutie? De negentien banken van het Belgisch-Deense LSG, de beursgenoteerde producent van wasserijsystemen, dwingen hun klant om het kapitaal te verhogen met 22 miljoen euro als voorwaarde voor een schuldherschikking (het eigen vermogen bedraagt 31 miljoen euro). Wij vroegen een reactie aan Michel De Smet, jarenlang directeur-generaal van de Belgische Vereniging van Banken en vandaag onafhankelijk bestuurder van Argenta en klankbord van de voorzitter. MICHEL DE SMET (ARGENTA). "Tien jaar geleden was een eis zoals die aan LSG de allergrootste uitzondering. De bankiers verstrekten kredieten en vroegen borgstellingen. Bij een schuldherschikking werd uitzonderlijk een preferent aandeel geëist, als stok achter de deur. Sinds tien jaar is het Belgische ondernemingsleven dynamischer, met beursnoteringen, starters, hightech. De soepele bankier werd daarop strenger, want zijn risico steeg." DESMET. "Neen. De Franse en Duitse banken hebben specifieke relaties met de bedrijven. De ene door de invloed van de overheid in de bedrijven, de andere door zijn rol als gemengde bank, dus met controlerende aandelen in de bedrijven. Meer vergelijkbaar zijn de Britse banken die door nieuwe trends als stakeholder value en corporate governance van een slapende tot een actieve partner zijn geëvolueerd." DESMET. "De grote meerderheid van bedrijven die tot een kapitaalverhoging worden gedwongen, zal beursgenoteerd zijn. Maar ook bij niet-beursgenoteerde ondernemingen worden de bankiers geëngageerder en dirigistischer. Niet om beleggings- of investeringsredenen, wel omdat ze grotere zekerheid nastreven voor hun kredietenportefeuille." DESMET. "Niet nadrukkelijk, wel als afsplitsing van hetzelfde probleem. Kredietschaarste betekent niet dat de bankiers geen geld hebben, wel dat bankiers zorgvuldiger hun geld uitlenen. De bankier vermijdt kwakkelende dossiers." F.C.