"We dachten dat de politici eindelijk onze noodkreet hadden gehoord, maar bij de jongste begrotingscontrole bleek dat toch weer ijdele hoop te zijn. Als sector moeten we nog maar eens 55 miljoen euro betalen", klinkt Leen Van den Neste een beetje moedeloos. "Het is frustrerend vast te stellen dat het resultaat van onze inspanningen telkens weer wordt afgeroomd. De limiet is nu echt wel bereikt."
...

"We dachten dat de politici eindelijk onze noodkreet hadden gehoord, maar bij de jongste begrotingscontrole bleek dat toch weer ijdele hoop te zijn. Als sector moeten we nog maar eens 55 miljoen euro betalen", klinkt Leen Van den Neste een beetje moedeloos. "Het is frustrerend vast te stellen dat het resultaat van onze inspanningen telkens weer wordt afgeroomd. De limiet is nu echt wel bereikt." Ook de aanhoudend lage rente die de rentemarge continu onder druk zet, is een belangrijke uitdaging voor de bankensector. In het spoor van de grote namen verlaagde ook VDK Spaarbank midden april de rente op de spaarrekeningen tot het wettelijke minimum. "We begrijpen onze klanten die moeten vaststellen dat hun spaargeld zo goed als niets opbrengt. Maar aan de andere kant moeten wij 40 basispunten betalen als we onze overtollige liquiditeiten bij de Europese Centrale Bank deponeren." Kostencontrole is geen ijdel begrip bij VDK Spaarbank. Al waakt de directie er nadrukkelijk over dat de bank een menselijk gezicht blijft behouden. "Natuurlijk stappen we mee in het onlineverhaal, maar wellicht meer dan onze collega's blijven we ook investeren in mensen. We zijn er namelijk van overtuigd dat we bereikbaar moeten zijn. Bij ons kun je nog bankieren van mens tot mens", zegt Leen Van den Neste. Met inbegrip van een dertigtal zelfstandige agenten telt VDK Spaarbank nu zowat 300 medewerkers. Ondanks alles slaagt VDK Spaarbank erin te groeien. In de eerste plaats geografisch. Zo kwamen er vorig jaar twee kantoren bij in Oost-Vlaanderen. "Nieuwe vestigingen zijn geen topprioriteit, maar we zijn wel altijd geïnteresseerd in goede dossiers. Zo willen we graag actief worden op de as Mechelen-Leuven, omdat we denken dat daar een interessant potentieel aan ethische meerwaardezoekers zit", zegt Van den Neste. Een tweede verklaring voor de groei is de aandacht voor nieuwe segmenten. Meer dan vroeger zet VDK Spaarbank in op bedrijven en organisaties, zoals scholen en ziekenhuizen. Heel wat klanten zien VDK als een warme, duurzame en ethische gezinsbank die maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel voert. Die sociale ingesteldheid verwijst naar het ontstaan van de bank, die opgericht werd in de schoot van de christelijke arbeidersbeweging. Onder andere door microkredieten toe te kennen aan kansarmen in het Zuiden draagt VDK zijn steentje bij aan een betere wereld. Voetbalclub AA Gent oogstte de voorbije maanden wereldwijd lof dankzij een knappe campagne in de Champions League. Als shirtsponsor pikt ook VDK zijn graantje mee van dat succes. "We vinden het heel belangrijk om als Gentse bank iets terug te geven aan de lokale gemeenschap. Al jaren zijn we partner van AA Gent, ook toen het minder goed ging. Nu zijn we blij dat de club het goed doet, want AA Gent is niet alleen sportief een succes, ook in professionalisering zijn we een trendsetter. En de hele voetbalwereld benijdt het nieuwe stadion", zegt Leen Van den Neste, die zelden een thuismatch van de Buffalo's mist. Dirk Van Thuyne