Gedelegeerd bestuurder Jan Coene van Picanol toverde tijdens de bijzondere algemene vergadering (BAV) die onlangs door de minderheidsaandeelhouders werd bijeengeroepen een wit konijn uit de hoed.
...

Gedelegeerd bestuurder Jan Coene van Picanol toverde tijdens de bijzondere algemene vergadering (BAV) die onlangs door de minderheidsaandeelhouders werd bijeengeroepen een wit konijn uit de hoed. Hij opende de bijzondere algemene vergadering immers met het voorlezen van een brief waarin de weduwe van Bernard Steverlynck - een van de twee zonen van Picanol-stichter Charles Steverlynck - het vruchtgebruik en stemrecht opeiste van 20,18 procent van de aandelen. Die aandelen waren de voorbije twintig jaar zonder enige betwisting eigendom geweest van haar kinderen en hun aangetrouwde familie. Sinds 1984 ontvingen die ook de dividenden en oefenden het stemrecht uit op het aandelenpakket. De verbazing was dan ook compleet, en meteen had de bijzondere algemene vergadering geen nut meer. "Dat was precies waar het management op aanstuurde," reageert Erik Bomans van Deminor, het advocatenkantoor dat het opneemt voor de minderheidsaandeelhouders. "Het past in de strategie van het management om dit dossier af te doen als een familievete, waarbij Jan Coene zich wentelt in zijn slachtofferrol als manager die vooruit wil maar gevangen zit door een ordinaire familieruzie. De realiteit is echter iets anders." De minderheidsaandeelhouders, aangevoerd door Paul Vandekerckhove, een aangetrouwd lid van de familie, hebben zo hun vragen bij de gang van zaken in de vennootschap. Zo willen ze meer duidelijkheid over een aantal financiële transacties tussen het management en de referentieaandeelhouders, aangevoerd door voorzitter Patrick Steverlynck, die destijds Jan Coene binnenhaalde. Centraal daarbij staat het - genereuze - aandelenoptieplan voor het management, en de financiële banden tussen Picanol en de noodlijdende STG Holding. Voorts eisen ze meer transparantie, en de aanpassing van een rist onderwerpen in de sfeer van corporate governance, ironisch genoeg het stokpaardje van Coene. "En de enige reactie die ze krijgen, is een politiek van brandjes blussen. Of hoe kan je anders verklaren dat het initiële aandelenoptieplan in allerijl werd aangepast," vraagt Bomans retorisch. Hij verwijst daarmee naar het optieplan dat aanvankelijk op 20 procent van de uitstaande aandelen betrekking had, en na het ontluikende protest werd gereduceerd tot 9,53 procent. Tijdens de BAV werd over een aantal agendapunten gestemd, voornamelijk met betrekking tot het corporate governance-luik. Zo zetelt voortaan de managementvennootschap van extern bestuurder Luc Van Nevel (ex- Samsonite) in de raad van bestuur, in plaats van Van Nevel op persoonlijke titel. Allemaal non-events in het licht van de zaken die er wél toe doen, maar die de minderheidsaandeelhouders dus niet konden doordrukken. De raad van bestuur adviseerde de BAV om per agendapunt drie stemresultaten te acteren: een eerste waarbij de weduwe van Bernard Steverlynck het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen uitoefende; een tweede waarbij haar kinderen het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen uitoefenden; en een derde waarbij de stemrechten verbonden aan de betrokken aandelen werden geschorst. Het hoeft allicht niet uitgelegd dat de weduwe er een ander stemgedrag op nahield dan haar kinderen. Een vaudeville die voorkomen had kunnen worden als Picanol alle aandeelhouders vooraf had ingelicht over de plotse wending. Naar verluidt circuleerde de brief van de weduwe al langer dan een week binnen het bedrijf, maar woordvoerder Frederic Dryhoel zegt geen weet te hebben wanneer de brief is aangekomen. Deminor beraadt zich, na de mislukte BAV, volop over de te volgen stappen, maar beklemtoont dat het geenszins de weduwe van Bernard Steverlynck wenst aan te vallen. "Indien zij inderdaad het vruchtgebruik heeft, eerbiedigen we dat. Maar we zullen wél het onderzoek voeren naar dat vruchtgebruik. Want niet op alle geclaimde aandelen kan dat worden uitgeoefend, aangezien een deel van die aandelen op de markt werd aangekocht." En op dergelijke aandelen is het vruchtgebruik niet van kracht, waardoor meteen de drievoudige stemming geen enkel bindrecht heeft. Ook iets wat vooraf had kunnen worden uitgeklaard als het bedrijf de aandeelhouders had ingelicht. Wie echter ook een onderzoek start naar deze vaudeville is de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen ( CBFA). Want als de weduwe inderdaad de aandelen kan claimen, dan is het mogelijk dat de meldingsplicht van toepassing was. "Of dat zo is, en of dat is gebeurd, is inderdaad voorwerp van onderzoek," klinkt het voorzichtig bij CBFA-woordvoerder Antoine Van Cauwenberge. "Mogelijk lag de meldingsplicht bij de betrokkene ( nvdr - de weduwe), die niet zozeer het publiek dan wel de aandeelhouders diende in te lichten." Voor de belegger (de koers van het Picanol-aandeel schommelt momenteel rond 16,9 euro) heeft de historie allicht niet zulke gevolgen, aangezien de aandelen binnen de familie blijven. Daarom ook dat de CBFA er voorlopig niet al te zwaar aan tilt. Al krijgt het geheel wel een andere bijklank nu het aandelenpakket mogelijk een andere vertegenwoordiger krijgt, met een ander stemgedrag. "Maar dat alles staat uiteindelijk los van de grond van de zaak," aldus Erik Bomans van Deminor. "De bedoeling van de BAV was om antwoorden te krijgen op onze vragen, en dat is tot op heden niet gebeurd." Bomans zegt dat een nieuwe BAV geen zin heeft. "Tenzij we alsnog een signaal krijgen, zien we geen andere uitweg dan naar de rechtbank te stappen. Wij zijn geen vragende partij, maar als het bedrijf ons geen andere keuze laat, zullen wij het nodige doen om onze klanten te beschermen. Een beslissing valt in de tweede helft van september."Dewekon claimt faillissement Thobe Construct. Het metaalbedrijf Dewekon uit Veurne kijkt aan tegen een operationeel verlies van 433.000 euro, terwijl de totale schuldenlast is opgelopen tot 1,6 miljoen euro. Het bedrijf wijt dit aan een openstaande vordering van Thobe Construct uit Veurne, dat vorige vrijdag de boeken neerlegde. Detail: het handelsfonds van Dewekon werd overgenomen door Pieter Hoogendonck, de Nederlandse zaakvoerder van Thobe Construct. Dat bedrijf werd tijdens de vakantie volledig leeggehaald door de zaakvoerder, ook al had Dewekon bezwarend beslag laten leggen op de inboedel. De job van bijna vijftig werknemers bij Thobe en bijna 25 bij Dewekon staan op de helling. P&O Ports herschikt. Bij de Antwerpse goederenbehandelaar P&O Ports zijn de verantwoordelijkheden herschikt. De containeractiviteiten worden daarbij los gezien van de stukgoedbehandeling. Daardoor wordt Eric Noterman managing director van Antwerp Gateway, de joint venture die de containerterminal aan het Deurganckdok op de Antwerpse Linkeroever beheert. Guy Lotré wordt commercieel directeur containers. Managing director PaulValkeniers en commercieel directeur DirkVos van P&O Ports Belgium blijven op post, maar concentreren zich voortaan op het stukgoed. NMBS-hotel nog steeds te koop. Aan het Brusselse Zuidstation staat een hotel met 239 kamers leeg. Het kersverse gebouw, einde 2003 afgeleverd in opdracht van de NMBS, wacht vergeefs op een koper. De vraagprijs is 18 miljoen euro. Lieven Desmet"Het management doet dit dossier af als een familievete, waarbij Coene zich wentelt in een slachtofferrol. De realiteit is echter iets anders."